FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Data per thema

ArbeidsmarktInZicht biedt u binnen de thema’s arbeidsmarkt, economie en onderwijs verschillende arbeidsmarktdashboards aan. Ieder dashboard bevat een eigen subthema waarin met behulp van visualisaties inzicht gegeven wordt in de actuele stand en relevante regionale trends.
Werkloosheid
Mobiliteit en pendel
Vacatures
Arbeidsmarktpositie jongeren
Beroepsbevolking
Arbeidsmarktspanning
Sociale zekerheid
Bevolking
Onderwijs en arbeidsmarkt
Werkgelegenheid
Innovatie en R&D
Conjunctuur
Macro-economie
Investeringen
Vestigingen totaal
Vestigingsdynamiek
Brede welvaart
Belemmeringen bedrijfsleven
Internationalisering
Specialisatie regio
Onderwijsprognoses
Hoger onderwijs
Werkenden naar opleiding
Leven lang leren
Onderwijs totaal
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
Middelbaar beroepsonderwijs
Voortijdig schoolverlaters
Stages en leerbedrijven

Werkgelegenheid

Arbeidsplaatsen

Arbeidsplaatsen per 1.000 inwoners van 15-74 jaar (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (23-08-2023)
Aandeel arbeidsplaatsen naar sector, naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (23-08-2023)
Ontwikkeling arbeidsplaatsen naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (23-08-2023)
Ontwikkeling arbeidsplaatsen naar sector (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (23-08-2023)
Ontwikkeling arbeidsplaatsen naar provincie (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (11-10-2023)
Top 10 ontwikkeling arbeidsplaatsen naar arbeidsmarktregio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (11-10-2023)
Aantal arbeidsplaatsen (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (23-08-2023)
Ontwikkeling arbeidsplaatsen (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (23-08-2023)
Arbeidsplaatsen naar sector (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (23-08-2023)

Arbeidsplaatsen, grootteklasse en specialisatie

Arbeidsplaatsen, naar grootteklasse en sector (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (23-08-2023)
Aandeel grootteklasse arbeidsplaatsen, naar sector (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (23-08-2023)
Sector met grootste aantal arbeidsplaatsen, naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (23-08-2023)
Arbeidsplaatsen, naar grootteklasse (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (23-08-2023)
Aandeel arbeidsplaatsen per grootteklasse, naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (23-08-2023)

Werkenden naar persoonskenmerken

Werkzame beroepsbevolking naar persoonskenmerken (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (24-02-2023)
Werkenden, omvang dienstverband (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(30-03-2023)
Werkzame beroepsbevolking naar opleidingsniveau (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(09-11-2023)
Werkenden, naar herkomstland (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (01-11-2023)
Werkzame beroepsbevolking, naar leeftijd (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(24-10-2023)
Werkzame beroepsbevolking, naar opleidingsniveau (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(17-08-2023)

Werkenden naar sector

Werkenden naar sector (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(17-08-2023)
Werkenden naar sector en omvang dienstverband (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(17-08-2023)
Werkenden naar sector en type dienstverband (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(17-08-2023)
Werkenden naar sector en migratieachtergrond (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(17-08-2023)
Werkenden naar sector en geslacht (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(17-08-2023)
Werkzame beroepsbevolking naar sector (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(17-08-2023)
Werkenden naar sector en leeftijd (AIZ 3.0) alleen eerste laag
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(24-10-2023)
Werkenden naar sector en opleidingsniveau (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(17-08-2023)

Werkenden naar beroep

Werkenden naar beroepsklasse en omvang dienstverband (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(30-03-2023)
Werkenden naar beroepsklasse en type dienstverband (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(03-03-2023)
Werkenden naar beroepsklasse en migratieachtergrond (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(03-03-2023)
Werkenden naar beroepsklasse en geslacht (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(13-10-2023)
Werkzame beroepsbevolking naar beroepsklasse (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-08-2023)
Werkenden naar beroepsklasse en leeftijd (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2023)
Werkzame beroepsbevolking naar beroepsklasse en opleidingsniveau (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(17-08-2023)

POWERED BY

powered by