FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Data per thema

ArbeidsmarktInZicht biedt u binnen de thema’s arbeidsmarkt, economie en onderwijs verschillende arbeidsmarktdashboards aan. Ieder dashboard bevat een eigen subthema waarin met behulp van visualisaties inzicht gegeven wordt in de actuele stand en relevante regionale trends.
Werkloosheid
Mobiliteit en pendel
Vacatures
Arbeidsmarktpositie jongeren
Beroepsbevolking
Arbeidsmarktspanning
Sociale zekerheid
Bevolking
Onderwijs en arbeidsmarkt
Werkgelegenheid
Innovatie en R&D
Conjunctuur
Macro-economie
Investeringen
Vestigingen totaal
Vestigingsdynamiek
Brede welvaart
Belemmeringen bedrijfsleven
Internationalisering
Specialisatie regio
Onderwijsprognoses
Hoger onderwijs
Werkenden naar opleiding
Leven lang leren
Onderwijs totaal
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
Middelbaar beroepsonderwijs
Voortijdig schoolverlaters
Stages en leerbedrijven

Onderwijsprognoses

Prognose 19 jaar en jonger

Prognose aantal 0 tot 20-jarigen (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (13-11-2020)
Prognose: aandeel 0 tot 20-jarigen in totaal (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (13-11-2020)

Prognose leerlingen bo en sbo

Leerlingenprognose (speciaal) basisonderwijs (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (26-09-2023)
Ontwikkeling leerlingenprognose (speciaal) basisonderwijs (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (26-09-2023)
Ontwikkeling leerlingenprognose (speciaal) basisonderwijs per periode (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (06-10-2023)
Ontwikkeling leerlingenprognose (speciaal) basisonderwijs per periode (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (06-10-2023)
Ontwikkeling leerlingenprognose (speciaal) basisonderwijs per periode naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (06-10-2023)
Leerlingenprognose (speciaal) basisonderwijs, area (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (26-09-2023)
Ontwikkeling leerlingenprognose (speciaal) basisonderwijs naar regio (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (26-09-2023)

Prognose leerlingen vo

Leerlingenprognose voortgezet onderwijs (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (17-11-2023)
Ontwikkeling leerlingenprognose voortgezet onderwijs (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (17-11-2023)
Ontwikkeling leerlingenprognose voortgezet onderwijs per periode (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (17-11-2023)
Ontwikkeling leerlingenprognose voortgezet onderwijs per periode (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (17-11-2023)
Ontwikkeling leerlingenprognose voortgezet onderwijs per periode naar regio (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (17-11-2023)
Ontwikkeling leerlingenprognose voortgezet onderwijs per periode naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (17-11-2023)
Leerlingenprognose voortgezet onderwijs, area (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (17-11-2023)
Ontwikkeling leerlingenprognose voortgezet onderwijs naar regio (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (17-11-2023)

Prognose leerlingen mbo

Studentenprognose middelbaar beroepsonderwijs naar niveau (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (22-06-2023)
Studentenprognose middelbaar beroepsonderwijs naar leerweg (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (22-06-2023)
Studentenprognose middelbaar beroepsonderwijs naar sectorkamer (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (22-06-2023)
Studentenprognose middelbaar beroepsonderwijs naar leeftijd (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (22-06-2023)
Ontwikkeling studentenprognose mbo naar regio (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (22-06-2023)
Ontwikkeling studentenprognose mbo en niveau (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (17-11-2023)
Ontwikkeling studentenprognose mbo en sectorkamer (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (17-11-2023)
Ontwikkeling studentenprognose mbo en leerweg (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (17-11-2023)

Prognose leerlingen ho

Ontwikkeling studentenprognose hbo en type hbo (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (08-12-2023)
Ontwikkeling studentenprognose wo en type wo (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (08-12-2023)
Studentenprognose hoger onderwijs (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (17-11-2023)
Ontwikkeling studentenprognose hoger onderwijs (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (17-11-2023)
Studentenprognose hoger onderwijs naar herkomst student (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (17-11-2023)
Ontwikkeling studentenprognose hoger onderwijs naar regio (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (17-11-2023)
Samenstelling studentenprognose hoger onderwijs naar herkomst student (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (17-11-2023)
Samenstelling studentenprognose hoger onderwijs naar herkomst student (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (17-11-2023)

POWERED BY

powered by