FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Domein

!Overheid

GWU met dienstverband, naar leeftijd
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (28-09-2021)
GWU met dienstverband
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (28-09-2021)
GWU met dienstverband, naar beroepsklasse
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (28-09-2021)
WW-uitkeringen, naar beroepsklasse
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (27-09-2021)
WW-uitkeringen, naar in- en uitstroom
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (27-09-2021)
WW-uitkeringen, naar duur
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (26-09-2021)
WW-uitkeringen, naar leeftijd
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (25-09-2021)
WW-uitkeringen, naar opleidingsniveau
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (25-09-2021)
Bijstandsuitkeringen
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-09-2021)
Re-integratie, naar stromen voorzieningen
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (31-08-2021)
GWU zonder dienstverband, naar type uitkering
Bekijk de details van deze grafiek.
GWU zonder dienstverband, naar leeftijd
Bekijk de details van deze grafiek.
GWU zonder dienstverband
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (19-08-2021)
WW-uitkeringen, naar sector
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (19-08-2021)
Beroepsbevolking, per kwartaal
Beroepsbevolking, per kwartaal
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (17-08-2021)
Bruto en netto arbeidsparticipatie, per kwartaal
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (17-08-2021)
Werkloze beroepsbevolking, per kwartaal
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (17-08-2021)
Werkzame beroepsbevolking, per kwartaal
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (17-08-2021)
Personen met een AOW-uitkering
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (16-08-2021)
Personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (16-08-2021)
Personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering, naar type uitkering
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (16-08-2021)
Personen met een bijstandsuitkering
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (16-08-2021)
Personen met een werkloosheidsuitkering
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (16-08-2021)
Uitkeringsontvangers tot de AOW-leeftijd
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (16-08-2021)
Samenstelling leerlingen en studenten, naar onderwijssoort
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (25-06-2021)
Economische groei
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (22-04-2021)
Economische groei, naar regio
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (22-04-2021)
Toegevoegde waarde, naar bedrijfstak
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (22-04-2021)
Investeringen in vaste activa
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (16-03-2021)
Investeringen in vaste activa, naar bedrijfstak
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (16-03-2021)
Investeringen in vaste activa, naar type
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (03-02-2021)
Samenstelling aantal voorzieningen, naar type voorziening
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (15-12-2020)
Aantal werkzame personen naar provincie per jaar
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (28-10-2020)
Onbenut arbeidspotentieel, naar opleidingsniveau
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS Microdata, Etil (18-09-2020)
Onbenut arbeidspotentieel, naar leeftijd
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS Microdata, Etil (18-09-2020)
Onbenut arbeidspotentieel, naar geslacht
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS Microdata, Etil (18-09-2020)
Onbenut arbeidspotentieel
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS Microdata, Etil (18-09-2020)
Economische groei, bijdrage bestedingen
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS, CPB (18-09-2020)
BBP per inwoner
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (28-08-2020)
BBP, marktprijzen
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (28-08-2020)
Beroepsbevolking
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Beroepsbevolking, naar afkomst
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Beroepsbevolking, naar geslacht
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Beroepsbevolking, naar leeftijd
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Beroepsbevolking, naar opleidingsniveau
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Bruto arbeidsparticipatie, naar afkomst
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Bruto arbeidsparticipatie, naar geslacht
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Bruto arbeidsparticipatie, naar leeftijd
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Bruto arbeidsparticipatie, naar opleidingsniveau
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Bruto arbeidsparticipatie, naar regio
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Bruto en netto arbeidsparticipatie
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Potentiële beroepsbevolking
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Potentiële beroepsbevolking, naar afkomst
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Potentiële beroepsbevolking, naar geslacht
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Potentiële beroepsbevolking, naar leeftijd
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Potentiële beroepsbevolking, naar opleidingsniveau
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Samenstelling potentiële beroepsbevolking
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Werkloze beroepsbevolking
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Werkloze beroepsbevolking, naar afkomst
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Werkloze beroepsbevolking, naar geslacht
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Werkloze beroepsbevolking, naar leeftijd
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Werkloze beroepsbevolking, naar opleidingsniveau
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Werkzame beroepsbevolking
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Regionale rekeningen, arbeidsjaren
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (28-06-2019)
Regionale rekeningen, gewerkte uren
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (28-06-2019)
Regionale rekeningen, werkzame personen
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (28-06-2019)

POWERED BY

powered by