FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Domein

!Overheid

Bijstandsuitkeringen
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (02-08-2021)
WW-uitkeringen, naar duur
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (29-07-2021)
GWU met dienstverband
Aantal werkzoekenden daalt
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (28-07-2021)
GWU met dienstverband, naar beroepsklasse
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (28-07-2021)
WW-uitkeringen, naar beroepsklasse
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (23-07-2021)
WW-uitkeringen, naar in- en uitstroom
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (23-07-2021)
WW-uitkeringen, naar leeftijd
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (22-07-2021)
WW-uitkeringen, naar opleidingsniveau
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (22-07-2021)
Samenstelling leerlingen en studenten, naar onderwijssoort
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (25-06-2021)
Re-integratie, naar stromen voorzieningen
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (16-06-2021)
Beroepsbevolking, per kwartaal
Beroepsbevolking, per kwartaal
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (18-05-2021)
Bruto en netto arbeidsparticipatie, per kwartaal
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (18-05-2021)
Werkloze beroepsbevolking, per kwartaal
Werkloosheid neemt iets af
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (18-05-2021)
Werkzame beroepsbevolking, per kwartaal
Lichte stijging in de werkzame beroepsbevolking
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (18-05-2021)
Economische groei
Economische groei 2019 laagst in 5 jaar
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (22-04-2021)
Economische groei, naar regio
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (22-04-2021)
Toegevoegde waarde, naar bedrijfstak
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (22-04-2021)
Personen met een AOW-uitkering
Aantal AOW-uitkeringen stijgt verder
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (01-04-2021)
Personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (01-04-2021)
Personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering, naar type uitkering
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (01-04-2021)
Personen met een bijstandsuitkering
Lichte stijging in personen met een bijstandsuitkering
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (01-04-2021)
Personen met een werkloosheidsuitkering
Daling in het aantal werkloosheidsuitkeringen
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (01-04-2021)
Uitkeringsontvangers tot de AOW-leeftijd
Aantal uitkeringsontvangers stijgt licht
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (01-04-2021)
Investeringen in vaste activa
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (16-03-2021)
Investeringen in vaste activa, naar bedrijfstak
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (16-03-2021)
Investeringen in vaste activa, naar type
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (03-02-2021)
Samenstelling aantal voorzieningen, naar type voorziening
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (15-12-2020)
Onbenut arbeidspotentieel, naar opleidingsniveau
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS Microdata, Etil (18-09-2020)
Onbenut arbeidspotentieel, naar leeftijd
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS Microdata, Etil (18-09-2020)
Onbenut arbeidspotentieel
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS Microdata, Etil (18-09-2020)
Economische groei, bijdrage bestedingen
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS, CPB (18-09-2020)
BBP per inwoner
BBP per inwoner stijgt
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (28-08-2020)
BBP, marktprijzen
Totale BBP neemt sneller toe
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (28-08-2020)
Beroepsbevolking
Beroepsbevolking zet stijgende trend voort
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Beroepsbevolking, naar afkomst
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Beroepsbevolking, naar geslacht
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Beroepsbevolking, naar leeftijd
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Beroepsbevolking, naar opleidingsniveau
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Bruto arbeidsparticipatie, naar afkomst
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Bruto arbeidsparticipatie, naar geslacht
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Bruto arbeidsparticipatie, naar leeftijd
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Bruto arbeidsparticipatie, naar opleidingsniveau
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Bruto arbeidsparticipatie, naar regio
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Bruto en netto arbeidsparticipatie
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Potentiële beroepsbevolking
Potentiële beroepsbevolking blijft stijgen
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Potentiële beroepsbevolking, naar afkomst
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Potentiële beroepsbevolking, naar geslacht
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Potentiële beroepsbevolking, naar leeftijd
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Potentiële beroepsbevolking, naar opleidingsniveau
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Samenstelling potentiële beroepsbevolking
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Werkloze beroepsbevolking
Lichte stijging in werkloze beroepsbevolking
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Werkloze beroepsbevolking, naar afkomst
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Werkloze beroepsbevolking, naar geslacht
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Werkloze beroepsbevolking, naar leeftijd
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Werkloze beroepsbevolking, naar opleidingsniveau
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Werkzame beroepsbevolking
Werkzame beroepsbevolking blijft stabiel
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Regionale rekeningen, arbeidsjaren
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (28-06-2019)
Regionale rekeningen, gewerkte uren
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (28-06-2019)
Regionale rekeningen, werkzame personen
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (28-06-2019)

POWERED BY

powered by