FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Domein

Overheid

Bijstandsuitkeringen
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (31-01-2023)
GWU zonder dienstverband
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (30-01-2023)
GWU met dienstverband, naar leeftijd
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (30-01-2023)
WW-uitkeringen, naar sector
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(27-01-2023)
WW-uitkeringen, naar leeftijd
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(27-01-2023)
In- en uitstroom WW-uitkeringen, naar beroepsgroep
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(27-01-2023)
Lopende WW-uitkeringen, naar beroepsgroep
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(27-01-2023)
WW-uitkeringen, naar beroepsklasse
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(27-01-2023)
WW-uitkeringen, naar in- en uitstroom
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(27-01-2023)
Beroepsbevolking, per kwartaal
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (19-01-2023)
Bruto en netto arbeidsparticipatie, per kwartaal
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (19-01-2023)
Werkloze beroepsbevolking, per kwartaal
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (19-01-2023)
Werkzame beroepsbevolking, per kwartaal
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (19-01-2023)
Onbenut arbeidspotentieel, naar opleidingsniveau
Bekijk de details van deze grafiek.
Onbenut arbeidspotentieel, naar leeftijd
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(16-01-2023)
Onbenut arbeidspotentieel
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(16-01-2023)
Onbenut arbeidspotentieel, naar geslacht
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(16-01-2023)
Re-integratie, naar stromen voorzieningen
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (07-01-2023)
Samenstelling aantal voorzieningen, naar type voorziening
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (07-01-2023)
Samenstelling leerlingen en studenten, naar onderwijssoort
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)
Beroepsbevolking
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)
Beroepsbevolking, naar afkomst
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)
Beroepsbevolking, naar geslacht
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)
Beroepsbevolking, naar kenmerken
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)
Beroepsbevolking, naar leeftijd
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)
Beroepsbevolking, naar leeftijdsgroep
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)
Beroepsbevolking, naar opleidingsniveau
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)
Bruto arbeidsparticipatie, naar afkomst
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)
Bruto arbeidsparticipatie, naar geslacht
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)
Bruto arbeidsparticipatie, naar kenmerken
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)
Bruto arbeidsparticipatie, naar kenmerken en regio
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)
Bruto arbeidsparticipatie, naar leeftijd
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)
Bruto arbeidsparticipatie, naar opleidingsniveau
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)
Bruto arbeidsparticipatie, naar regio
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)
Bruto en netto arbeidsparticipatie
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)
Potentiële beroepsbevolking
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)
Potentiële beroepsbevolking, naar afkomst
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)
Potentiële beroepsbevolking, naar geslacht
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)
Potentiële beroepsbevolking, naar leeftijd
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)
Potentiële beroepsbevolking, naar opleidingsniveau
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)
Samenstelling potentiële beroepsbevolking
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)
Werkloze beroepsbevolking
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)
Werkloze beroepsbevolking, naar afkomst
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)
Werkloze beroepsbevolking, naar geslacht
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)
Werkloze beroepsbevolking, naar leeftijd
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)
Werkloze beroepsbevolking, naar opleidingsniveau
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)
Werkzame beroepsbevolking
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)
Personen met een AOW-uitkering
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)
Personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)
Personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering, naar type uitkering
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)
Personen met een bijstandsuitkering
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)
Personen met een werkloosheidsuitkering
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)
Uitkeringsontvangers tot de AOW-leeftijd
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)
Gediplomeerden, naar woonregio
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)
Investeringen in vaste activa, naar type
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (04-11-2022)
Investeringen in vaste activa
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (04-11-2022)
Investeringen in vaste activa, naar bedrijfstak
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (04-11-2022)
Aantal werkzame personen naar provincie per jaar
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (28-10-2022)
Regionale rekeningen, arbeidsjaren
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (28-10-2022)
Regionale rekeningen, gewerkte uren
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (28-10-2022)
Regionale rekeningen, werkzame personen
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (28-10-2022)
BBP per inwoner
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (28-10-2022)
BBP, marktprijzen
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (28-10-2022)
GWU zonder dienstverband, naar type uitkering
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (07-10-2022)
Economische groei
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (10-06-2022)
Economische groei, naar regio
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (10-06-2022)
Toegevoegde waarde, naar bedrijfstak
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (10-06-2022)
WW-uitkeringen, naar opleidingsniveau
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (25-10-2021)
WW-uitkeringen, naar duur
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (26-09-2021)
GWU zonder dienstverband, naar leeftijd
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(19-08-2021)
Economische groei, bijdrage bestedingen
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS, CPB(18-09-2020)

POWERED BY

powered by