FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Aanwas en migratiesaldo per provincie, per maand

Bevolkingsontwikkeling: De totale toe- of afname van de Nederlandse bevolking door geboorte, sterfte en migratie. 

Geboorte: Het aantal levend geboren kinderen, geteld naar woongemeente en niet naar geboortegemeente.

Sterfte: Het aantal personen die zijn overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend, geteld naar woongemeente en niet naar gemeente van overlijden.

Natuurlijke aanwas: Het aantal geboortes verminderd met het aantal sterftegevallen.

Immigratie: Het aantal personen die in een gemeente komen wonen na verhuizing uit het buitenland.

Emigratie:
Het aantal personen die naar het buitenland verhuizen.

Vestiging: Het aantal personen die in een gemeente komen wonen na verhuizing uit een andere gemeente in Nederland.

Vertrek: Het aantal personen die verhuizen naar een andere gemeente in Nederland.

Vestigingsoverschot: Het aantal immigraties en vestigingen verminderd met het aantal emigraties en vertrekken.

Peilmoment: maandelijks

Bron: CBS

POWERED BY

powered by