FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Vestigingen, aantal opheffingen

Vestiging: locatie van een onderneming, instelling of zelfstandige beroepsbeoefenaar (dat wil zeggen elke fabriek, werkplaats, kantoor, winkel of andere bedrijfsruimte, dan wel elk complex daarvan) waarin of van waaruit een economische activiteit of zelfstandig (vrij) beroep wordt uitgeoefend door minimaal 1 werkzaam persoon. 

Opheffingen: het aantal verdwenen vestigingen, wat feitelijk neerkomt op alle opheffingen tussen het peilmoment in het beschreven jaar en het peilmoment een jaar later (opheffingen 2017 zijn hierdoor nog niet te leveren, aangezien er nog geen data van het peilmoment 2018 is).

Peilmoment: 1 april

Bron: LISA, Regionale vestigingenregisters

Download brondata
CSV Excel