FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Ontstane vacatures

Het totaal van alle ontstane vacatures in een bepaalde periode en in een bepaald gebied. In de beschrijving van de vacaturemarkt wordt onderscheid gemaakt tussen het aantal ontstane (nieuwe) vacatures en het aantal openstaande vacatures op een bepaald moment.

Bij de ophoging van de gegevens van Textkernel naar de totalen van het CBS worden vacatures via intermediairs buiten beschouwing gelaten, omdat zij moeilijk aan een sector zijn toe te wijzen. Bij de gegevens van het UWV over nieuwe vacatures wordt hier wel rekening mee gehouden, zodat tussen beide bronnen verschillen bestaan in het aantal vacatures naar beroepsklasse en beroepsgroep.

Peilmoment: per kwartaal

Bron: Textkernel, Panteia, CBS