FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Werkenden naar sector en leeftijd (%)

Werkenden: Personen die betaald werk hebben. Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.

Omwille van de privacywetgeving zijn voor regio's en sectoren met zeer geringe aantallen niet de mogelijk terug te herleiden tellingen weergegeven, maar schattingen op basis van het percentage op landelijk niveau.

Peilmoment: jaarlijks

Bron: CBS Microdata, Etil

POWERED BY

powered by