Consumentenvertrouwen, naar regio

De (seizoen)gecorrigeerde gegevens over de opvattingen en verwachtingen van Nederlandse consumenten ten aanzien van de algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiële situatie. Op basis van deze gegevens wordt de indicator consumentenvertrouwen en de deelindicatoren economisch klimaat en koopbereidheid berekend.

Onderstaande indicatoren van het consumentenvertrouwen, het economisch klimaat en de koopbereidheid dragen deze bij aan de voorspelling van korte termijn schommelingen van de particuliere consumptie, met in het bijzonder de vraag naar en de aanschaf van duurzame consumptiegoederen. De indicatoren geven het gemiddelde weer van de saldi van het percentage van positieve en negatieve antwoorden op de vragen over de economische situatie in de afgelopen en komende 12 maanden. De indicator kan een waarde aannemen van -100 (iedereen antwoordt negatief) tot +100 (iedereen antwoordt positief). Bij een waarde van 0 is het aandeel pessimisten gelijk aan het aandeel optimisten. De indicatoren zijn middels een tijdreeksmodel gecorrigeerd voor (seizoens)effecten waarbij gebruik wordt gemaakt van de informatie uit de hele tijdreeks.

Consumentenvertrouwen: Indicator die informatie geeft over het vertrouwen en de opvattingen van consumenten ten aanzien van de ontwikkelingen in de Nederlandse economie en hun eigen financiële situatie.

Economisch klimaat: Indicator die informatie geeft over de opvattingen van consumenten ten aanzien van de ontwikkelingen van de Nederlandse economie.

Koopbereidheid: Indicator die informatie geeft over de opvattingen van consumenten ten aanzien van hun eigen financiële situatie.

Peilmoment: per kwartaal

Data: CBS

POWERED BY

powered by