Verwachte economisch klimaat

Saldo economisch klimaat komende drie maanden: Het gewogen percentage ondernemers met de melding dat het economisch klimaat in de komende drie maanden zal verbeteren, minus het gewogen percentage dat aangeeft dat deze zal verslechteren. Dit saldo geeft inzicht de te verwachten ontwikkeling van het economisch klimaat in de komende drie maanden weer.


Peilmoment: per maand

Bron: CBS

POWERED BY

powered by