Producentenvertrouwen, Nederland

Producentenvertrouwen: Stemmingsindicator die de richting aangeeft waarin de industriĆ«le productie zich naar verwachting zal ontwikkelen. De indicator is een ongewogen rekenkundig gemiddelde van drie (deel)indicatoren uit het conjunctuuronderzoek in de industrie. Deze onderliggende deelindicatoren worden voor de berekening van het producentenvertrouwen eerst nog ontdaan van seizoensinvloeden en onvoldoende objectieve beoordeling (bias). Deelindicatoren betreffen de vragen verwachte bedrijvigheid, het oordeel over de orderpositie en het oordeel over de voorraden. Hoe optimistischer of pessimistischer de ondernemers gestemd zijn, des te meer zal de waarde van het producentenvertrouwen positief of negatief afwijken van de nullijn en des te groter is de verwachting dat de productie in een bepaalde bedrijfstak binnen de industrie en de industrie als geheel de komende maanden zal toe- of afnemen.

Peilmoment: maandelijks

Bron: CBS

POWERED BY

powered by