PMI Productiesector, Nederland

PMI-score: Een PMI-score ligt veelal onder of boven de 50. Is de PMI gelijk aan 50 dan duidt dit erop dat er geen verandering heeft plaatsgevonden. Een PMI onder de 50 geeft een dalende economische groei aan, ook wordt er een afname van producten en activiteiten geschat. Een PMI boven de 50 duidt op een groeiende economie en vertrouwen. Hoe groter de PMI afwijkt van de 50, hoe groter ook de mate van verandering is op de economie. Een PMI boven de 50 wijst op een stijgende trend, een positieve economische verwachting. Een PMI van onder de 50 wijst op een trend naar beneden, een negatief marktgevoel.

Peilmoment: per maand

Bron: NEVI

POWERED BY

powered by