Belemmeringen (bedrijfstak), tekort aan productiemiddelen, materiaal ruimte

Het gewogen percentage ondernemers die aan het begin van de drie maanden aangeven een tekort aan productiemiddelen en materiaal ruimte als belemmering te ondervinden bij hun activiteiten.

Peilmoment: per kwartaal

Bron: CBS (Conjunctuurenquête)

POWERED BY

powered by