Aandeel cruciale beroepen in totaal aantal werkenden, 2017/2018

Deze kaart geeft het aandeel van personen die in cruciale beroepen werken ten opzichte van alle werkenden (jaargemiddelde 2017/2018). De volgende beroepsgroepen maken deel uit van de cruciale beroepen:

  • Zorg en welzijn
  • Pedagogische beroepen
  • Verkopers
  • Voedselverwerking
  • Openbaar bestuur, veiligheid en juridische beroepen
  • Transport en logistiek
Omdat de beroepsgroepen in de EnquĂȘte Beroepsbevolking niet precies aansluiten bij de lijst van de Rijksoverheid is dit een grove benadering, maar wel de beste die op korte termijn gemaakt kan worden met gegevens waarover het CBS beschikt. De gegevens zijn samengesteld op basis van de CBS Microdata. Het betreft een rechtstreekse uitdraai van de EBB. De gegevens kunnen dus afwijken van de gegevens die het CBS over het aantal werkenden naar kenmerken naar buiten brengt, het CBS voert namelijk nog enkele kleine correcties uit op basis van de EBB.

Werkenden:
 Personen die betaald werk hebben. Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.

Peilmoment: jaarlijks

Bron: CBS Microdata, Etil

POWERED BY

powered by