Aantal WW-uitkeringen, naar beroepsklasse

Het totaal aantal lopende WW-uitkeringen naar beroepsklasse.

Werkloosheidswet (WW): Uitkering aan werknemers die buiten hun schuld hun baan zijn kwijtgeraakt. De aantallen zijn exclusief werkloosheid als gevolg van faillissementen, werktijdverkorting en weersomstandigheden (bijvoorbeeld het zogenoemde vorstverlet).

Lopend: Het aantal lopende WW-uitkeringen.

Peilmoment: maandelijks

Bron: UWV

POWERED BY

powered by