Aantal zelfstandigen, per kwartaal

Jaarcijfers en kwartaalcijfers over de arbeidsdeelname. De bevolking van 15 tot 75 jaar wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van positie in de werkkring en beroepsniveau.

Aantal zelfstandigen: Aantal personen die voor eigen rekening of risico arbeid verrichten.

Peilmoment: per kwartaal

Bron: CBS

POWERED BY

powered by