Aantal werknemers, per kwartaal

Jaarcijfers en kwartaalcijfers over de arbeidsdeelname. De bevolking van 15 tot 75 jaar wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van positie in de werkkring en beroepsniveau.

Aantal werknemers: Aantal personen die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maken om arbeid te verrichten waartegenover een financiĆ«le beloning staat.


Peilmoment: per kwartaal

Bron: CBS

POWERED BY

powered by