Aantal werkenden, naar sector en anciënniteit, 2018/2019

Het aantal werkenden naar 21 sectoren voor de periode 2018/2019. Deze groep bestaat uit alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaald werk doen. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn.

  • Werknemer met een vaste arbeidsrelatie:een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd én een vast aantal uren per week. Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
  • Werknemer met een flexibele arbeidsrelatie: Een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd óf een flexibel aantal uren per week. Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
  • Zelfstandige: Een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht: in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer), als directeur-grootaandeelhouder (dga), in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid (meewerkend gezinslid), of als overige zelfstandige. Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.

De gegevens zijn samengesteld op basis van de CBS Microdata. Het betreft een rechtstreekse uitdraai van de EBB. De gegevens kunnen dus afwijken van de gegevens die het CBS over het aantal werkenden naar kenmerken naar buiten brengt, het CBS voert namelijk nog enkele kleine correcties uit op basis van de EBB.

Peilmoment: per jaar

Bron: CBS Microdata, Etil

POWERED BY

powered by