Totaal aantal sterfgevallen (alle doodsoorzaken), per maand

Sterfte: Het aantal personen die zijn overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend, geteld naar woongemeente en niet naar gemeente van overlijden.

Peilmoment: maandelijks

Bron: CBS

POWERED BY

powered by