Aandeel cruciale beroepen (in %), per regio

Deze visualisatie geeft de verdeling van de cruciale beroepen in een regio weer.

De volgende beroepsgroepen maken deel uit van de cruciale beroepen:

  • Zorg en welzijn
  • Pedagogische beroepen
  • Verkopers
  • Voedselverwerking
  • Openbaar bestuur, veiligheid en juridische beroepen
  • Transport en logistiek
Werkenden: Personen die betaald werk hebben. Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.

Omwille van de privacywetgeving zijn voor regio's en beroepsgroepen met zeer geringe aantallen niet de mogelijk terug te herleiden tellingen weergegeven, maar schattingen op basis van het percentage op landelijk niveau.

Peilmoment: jaarlijks

Bron: CBS Microdata, Etil

POWERED BY

powered by