Aantal faillissementen, naar bedrijfstak per week, Nederland

Het totaal aantal faillissementen naar bedrijfstak per week.

Faillissementen: Het aantal natuurlijke personen met eenmanszaak en bedrijven en instellingen dat door uitspraak van een rechter in Nederland in staat van faillissement is verklaard, exclusief eenmanszaken.

Peilmoment: per week

Data: CBS

POWERED BY

powered by