Belemmeringen (bedrijfstak), tekort aan arbeidskrachten

Het gewogen percentage ondernemers die aan het begin van de drie maanden aangeven een tekort aan arbeidskrachten als belemmering te ondervinden bij hun activiteiten.

Peilmoment: per kwartaal

Bron: CBS (ConjunctuurenquĂȘte)

POWERED BY

powered by