FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Regionale coronamonitors

Het Coronavirus heeft een duidelijke impact op de economie en de arbeidsmarkt in Nederland. De effecten kunnen direct of indirect, tijdelijk of langdurig, en regionaal, nationaal of internationaal van aard zijn. Goede monitoring van deze effecten is cruciaal om de juiste afgewogen beslissingen te kunnen nemen. In deze verkenning beschrijven we de monitors, maatregelen en oplossingsrichtingen die op de regionale economie en arbeidsmarkt beschikbaar zijn. Door deze informatie te bundelen, kunnen verschillende regio's van elkaars inzichten en aanpakken leren. 

Belangrijke onderwerpen en inzichten
  • Op 26 maart 2020 waren er in Nederland 7.431 patienten positief getest op COVID-19, het Coronavirus. 2.151 van deze patienten zijn opgenomen (geweest) in het ziekenhuis, en 434 mensen zijn aan de gevolgen van het virus overleden (RIVM).
  • De econmische effecten van de pandemie zijn fors. Het Centraal Plan Bureau (CPB) geeft aan dat Nederland in de eerste helft van 2020 te maken krijgt met een recessie.
  • De verdere economische vooruitzichten voor 2020 en 2021 hangen sterk samen met duur van de  maatregelen van de overheid om de virusuitbraak te controleren. 
  • De virusuitbraak zal dan ook een fors effect hebben op de arbeidsmarkt. Met www.arbeidsmarktinzicht.nl/coronamonitor brengen we dit effect in kaart. 
  • De arbeidsmarkt in Nederland varieert sterk naar regio qua sectoren, beroepen, krapte en specialisatiegraag. Een regionale aanpak van de effecten op de arbeidsmarkt in dan ook cruciaal. Op deze pagina bundelen de initiatieven. 

Bij ArbeidsmarktInZicht zijn momenteel zeven provincies en verschillende arbeidsmarktregio's aangesloten. Vier keer per jaar vragen wij de regio's naar hun behoeften om ArbeidsmarktInZicht te kunnen doorontwikkelen en de kracht van het instrument te kunnen uitbouwen. Nu vragen we de deelnemende regio's om proactief kennis te delen over monitoringsinstrumenten, maatregelen en oplossingsrichtingen die binnen de regio opgepakt worden. Door deze informatie te bundelen, kunnen regio's leren van elkaars inzichten en aanpak (#samensterkeruitdecrisis). 


Zuid-Holland

Laatste update: 26 maart

In Zuid-Holland heeft de Economic Board op 19 maart een eerste versie van de provinciale Corona-monitor uitgebracht. Omdat de provincie goed is voor ruim een vijfde van het landelijke Bruto Nationaal Product heeft de situatie in Zuid-Holland een relatief grote impact op de hele Nederlandse economie. De provincie is iets bovengemiddeld afhankelijk van export, waardoor de ontwikkeling van de wereldhandel een relatief belangrijke factor zal blijken. 

  Coronamonitor Economic Board Zuid-Holland
Nieuws van de Provincie Zuid-Holland over CoronaBrabant

Laatste update: 26 maart

In Brabant brengt de provincie in samenwerking met de partners van PACT Brabant drie keer per week een Coronamonitor uit. Gemeenten in Brabant werden het eerst en het zwaarst getroffen door het Coronavirus, blijkt uit de cijfers van het RIVM die ook in deze monitor zijn opgenomen. Naast het gebiedsbeeld en een samenvatting van de recente ontwikkelingen geeft de monitor inzicht in de impact op de economie en de ontwikkelingen binnen specifieke branches.

De regio Brainport Eindhoven opende daarnaast deze week een corona helpdesk waar ondernemers terecht kunnen met vragen over financiering en ondersteuning. 

   Corona monitor van de provincie Brabant  
Limburg

Laatste update: 26 maart

In Limburg heeft de Limburgse Werkgever Vereniging (LWV) een impact scan laten uitvoeren naar de effecten van het virus op de perspectieven voor ondernemers in de provincie. Tussen 20 en 23 maart vulden 574 bedrijven de enquete in. Hieruit blijkt dat ruim de helft van de ondernemers verwacht binnen één en zes maanden in financieele problemen te komen. 18% van de ondervraagden ervaart een bedreiging in het voortbestaan van zijn of haar bedrijf. Omzetderving wordt het vaakst genoemd als type impact, gevolgd door het vertraagt of niet acquireren van nieuwe klanten. 

  Rapportage coronacrisis MKB, opgesteld door hogeschool Zuyd. 


Haaglanden

Laatste update: 27 maart

Binnen Zuid-Holland heeft de arbeidsmarktregio Haaglanden  een eigen monitoring van de economische effecten gerealiseerd. De volgende sectoren worden in de regio Haaglanden sterk beinvloed: horeca, hospitality, cultuur, sport en recreatie; detailhandel; en overige dienstverlening.

Naast de actuele stand van zaken voor de sectoren is er specifiek aandacht voor de cross-sectorale gevolgen, en worden er scenario's uitgewerkt voor 'Den Haag werkt'.

  Effecten van Corona op de Haagse arbeidsmarktOn my way to the photography museum in Rotterdam I took this fantastic picture of the Erasmus Brigde.

Rijnmond 

Laatste update: 26 maart

Binnen Zuid-Holland heeft de arbeidsmarktregio Rijnmond  een eigen monitoring van de economische effecten gerealiseerd. Deze gaat dieper in op de verschillende branches en sectoren die voor specifiek de regio Rotterdam-Rijnmond relevant zijn. Naast de actuele stand van zaken voor de sectoren, is er specifiek aandacht voor het aantal ZZP-ers in Rijnmond. Vooral ZZP-ers in cultuur, sport en recreatie; detailhandel; en de horeca zitten acuut zonder werk.

 Arbeidsmarkt ontwikkelingen maart 2020


We werken vanuit ArbeidsmarktInZicht samen met de regio's aan het bundelen van regionale informatie over de economische gevolgen van het coronavirus. Valt u iets op, of heeft u relevant materiaal voor op deze pagina? Laat het ons dan weten via arbeidsmarktinzicht@etil.nl. 

 

 

Meer verkenningen