Belemmeringen (bedrijfstak), onvoldoende vraag

Het gewogen percentage ondernemers die aan het begin van de drie maanden aangeven onvoldoende vraag als belemmering te ondervinden bij hun activiteiten.

Peilmoment: per kwartaal

Bron: CBS (ConjunctuurenquĂȘte)

POWERED BY

powered by