Belemmeringen (bedrijfstak), financiële beperkingen

Het gewogen percentage ondernemers die aan het begin van de drie maanden aangeven financiële beperkingen als belemmering te ondervinden bij hun activiteiten.

Peilmoment: per kwartaal

Bron: CBS (Conjunctuurenquête)

Annotaties aan grafiek toevoegen
Voeg opmerkingen toe

POWERED BY

powered by