Online nieuwe vacatures, naar sector en week

Het totaal van nieuwe vacatures die in een bepaalde periode en in een bepaald gebied op internet verschijnen. In de beschrijving van de vacaturemarkt wordt onderscheid gemaakt tussen het aantal ontstane (nieuwe) vacatures en het aantal openstaande vacatures op een bepaald moment.

Deze visualisatie toont de verdeling van nieuwe vacatures over de sectoren.

Peilmoment: wekelijks

Bron: Textkernel

POWERED BY

powered by