Inleiding

De provincie Noord-Brabant bevat een aanzienlijk deel van de Nederlandse maakindustrie. Personeel is lastig te vinden. De komende jaren is één van de grote uitdagingen voor de maakindustrie om het werk met minder mensen te gaan doen. Dat moet gebeuren door een hogere efficiency en bijvoorbeeld het slim inzetten van mens en technologie. De effecten daarvan laten zich zien in de groei van de arbeidsproductiviteit. Arbeidsproductiviteit is een maat voor de efficiëntie waarmee wordt gewerkt. Om Noord-Brabant en de Brabantse regio's meer inzicht te geven in de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit, van de totale economie en binnen de maakindustrie, hebben we op basis van gegevens van het CBS en Panteia dit dashboard vormgegeven. De sector Maakindustrie is in onderstaande visualisaties het totaal van de sectoren chemische industrie, chemische industrie, overige industrie, vervaardiging van overige machines en apparaten en voedings- en genotsmiddelenindustrie. 

 

We definiëren arbeidsproductiviteit daarbij als de toegevoegde waarde gedeeld door het arbeidsvolume (in gewerkte uren of in arbeidsjaren). Een uitgebreide toelichting over het begrip arbeidsproductiviteit en de gehanteerde methode kunt u hier vinden. 

Regio

Via deze filter kunt u de regio waarin u geinteresseerd bent selecteren. U kunt daarbij een keuze maken tussen gegevens voor Nederland, Noord-Brabant of een van de Brabantse arbeidsmarktregio's*.

* Binnen het dashboard zijn de arbeidsmarktregio's Helmond-de Peel en Zuidoost-Brabant samengevoegd tot één regio, de regio Zuidoost-Brabant. De precieze indeling van de Brabantse gemeenten naar arbeidsmarktregio kunt u hier vinden. 

Toegevoegde waarde

In onderstaande visualisaties geven we inzicht in de ontwikkeling van de toegevoegde waarde (bruto toegevoegde waarde tegen basisprijzen). De toegevoegde waarde meet de productiewaarde van een regio of sector. 

Ontwikkeling toegevoegde waarde
Ontwikkeling toegevoegde waarde - volumemutatie (%)
Toegevoegde waarde naar sector
Ontwikkeling toegevoegde waarde naar regio
Ontwikkeling toegevoegde waarde naar sector

Werkzame personen (gewerkte uren)

De omvang van de werkgelegenheid kan gemeten worden op basis van het aantal feitelijk gewerkte uren. In onderstaande visualisaties geven we inzicht in de ontwikkeling van het aantal door werkzame personen gewerkte uren . Werkzame personen zijn personen die een baan hebben bij een in Nederland gevestigd bedrijf of instelling, of bij een particulier huishouden in Nederland. Tot de werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar voor één of enkele uren per week.


Ontwikkeling werkzame personen (gewerkte uren)
Ontwikkeling werkzame personen (gewerkte uren) - volumemutatie (%)
Werkzame personen (gewerkte uren) naar sector
Ontwikkeling werkzame personen (gewerkte uren) naar regio
Ontwikkeling werkzame personen (gewerkte uren) naar sector

Arbeidsproductiviteit (gewerkte uren)

In onderstaande visualisaties geven we inzicht in de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit (o.b.v. gewerkte uren). Arbeidsproductiviteit is een maat die de efficiëntie waarmee wordt gewerkt weergeeft. We definieren de arbeidsproductiviteit in onderstaande visualisaties als toegevoegde waarde per arbeidsuur. We geven het niveau van de arbeidsproductiviteit weer in het jaar 2017 (in euro per arbeidsuur of -jaar). Vervolgens tonen we een index van de volume-ontwikkeling (waarbij 2017 het basisjaar is).

Arbeidsproductiviteit (gewerkte uren), 2017
Arbeidsproductiviteit (gewerkte uren) naar sector, 2017
Ontwikkeling arbeidsproductiviteit (gewerkte uren), 2017-2023 (2017=100, index)
Ontwikkeling arbeidsproductiviteit (gewerkte uren), (2017 = 100, index)
Ontwikkeling arbeidsproductiviteit (gewerkte uren) naar sector, (2017 = 100, index)

Werkzame personen (arbeidsjaren)

In onderstaande visualisaties geven we inzicht in de ontwikkeling van het  arbeidsvolume werkzame personen. Dit is de hoeveelheid arbeid die is ingezet in het productieproces, uitgedrukt in arbeidsjaren. Werkzame personen zijn personen die een baan hebben bij een in Nederland gevestigd bedrijf of instelling, of bij een particulier huishouden in Nederland. Tot de werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar voor één of enkele uren per week.

Ontwikkeling werkzame personen (arbeidsjaren)
Ontwikkeling werkzame personen (arbeidsjaren) - volumemutatie (%)
Werkzame personen (arbeidsjaren) naar sector
Ontwikkeling werkzame personen (arbeidsjaren) naar regio
Ontwikkeling werkzame personen (arbeidsjaren) naar sector

Arbeidsproductiviteit (arbeidsjaren)

In onderstaande visualisaties geven we inzicht in de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit (o.b.v. arbeidsjaren). Arbeidsproductiviteit is een maat die de efficiëntie waarmee wordt gewerkt weergeeft. We definieren de arbeidsproductiviteit in onderstaande visualisaties als toegevoegde waarde per arbeidsjaar. We geven het niveau van de arbeidsproductiviteit weer in het jaar 2017 (in euro per arbeidsuur of -jaar). Vervolgens tonen we een index van de volume-ontwikkeling (waarbij 2017 het basisjaar is).


Arbeidsproductiviteit (arbeidsjaren), 2017
Arbeidsproductiviteit (arbeidsjaren) naar sector, 2017
Ontwikkeling arbeidsproductiviteit (arbeidsjaren), 2017-2023 (2017 = 100, index)
Ontwikkeling arbeidsproductiviteit (arbeidsjaren), (2017 = 100, index)
Ontwikkeling arbeidsproductiviteit (arbeidsjaren) naar sector, (2017 = 100, index)

Arbeidsmarktspanning

Voor het inzichtelijk maken van de arbeidsmarktspanning naar technische beroepen maken we gebruik van de spanningsindicator van het UWV. Deze indicator verschaft inzicht in de spanning op de arbeidsmarkt. Het is de verhouding tussen openstaande vacatures en kortdurende werkzoekenden. Een score > 1,5 is gunstig voor werkzoekenden; er is meer vraag dan aanbod (typering krap). Wanneer de score > 4,0 is de situatie zeer krap.  Een score lager dan 0,67 is ongunstig voor werkzoekenden; er is meer aanbod dan vraag. Bij een score < 0,25 is de situatie zeer ruim. Bij een score tussen 0,67 en 1,5 is er sprake van evenwicht op de arbeidsmarkt. 

Spanningsindicator per kwartaal, ICT en Technische beroepen
Spanningsindicator naar regio, ICT beroepen
Spanningsindicator naar regio, Technische beroepen

POWERED BY

powered by