FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Kansenongelijkheid binnen Nederlands onderwijs

Belangrijkste inzichten
  • De kansenongelijkheid in het onderwijs is groot binnen Nederland. Er zijn bijvoorbeeld grote regionale verschillen.
  • Dertigers die in het noorden van de Randstad zijn opgegroeid in een gezin met een laag inkomen, hebben twee keer zoveel kans op een diploma uit het hoger onderwijs, dan leeftijdsgenoten in Noord-Nederland, Zuid-Limburg en de "Bijbelgordel" (van Zeeland tot aan urk en Overijssel).
  • Onderwijskansen hangen ook sterk samen met het inkomen van ouders. Het is niet duidelijk in hoeverre dit met 'nature' (genetische aanleg) en 'nurture' (omgevingsfactoren) te maken heeft.
  • Dertigers uit gezinnen met de laagste inkomens hebben 25% kans op een hbo-diploma of hoger. Voor de dertigers uit de rijkste gezinnen ligt dit percentage op maar liefst 75%.
  • Dertigers uit de armste helft van de gezinnen hebben 10% kans op een universitair diploma. In de gezinnen met de hoogste inkomens is dit wel 50%.
de Kansenkaart: inzicht in onderwijskansen

Nederland wordt doorgaans gezien als een welvarend land met gelijke kansen. Van dit beeld blijft echter weinig over als we kijken naar de onderwijskansen binnen ons land. Wie namelijk in het noorden van de Randstad opgroeit binnen een gezin met een laag inkomen, heeft twee keer zoveel kans om een diploma uit het hoger onderwijs te behalen, dan een leeftijdsgenoot met een soortgelijke achtergrond uit Zuid-Limburg.

Deze kansenongelijkheid wordt overzichtelijk in kaart gebracht door de interactieve kansenkaart van de Erasmus School of Economics. Hierop is per gemeente en wijk te zien hoe groot de kans is dat dertigers een diploma behalen in het hoger onderwijs, of specifiek op universitair niveau. Daarnaast biedt de kaart de mogelijkheid om onderwijskansen uit te splitsen naar inkomenscategorie van de ouders, geslacht en migratieachtergrond.

Meer duiding van de data wordt gegeven in een aanvullend artikel door onderzoeksleider Bastian Ravestijn.

POWERED BY

powered by