FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

18 duizend werknemers Brabant uit buurlanden

Belangrijkse inzichten
  • 17.700 werknemers vanuit België en Duitsland staken in 2016 de grens over voor hun werk in Brabant. Het grootste deel van dit aantal woont in België
  • Meer dan de helft van de inkomende pendelaars naar Brabant heeft de Nederlandse nationaliteit
  • Het aantal werknemers dat in 2016 uit België en Duitsland naar Nederland kwam werken, was aanzienlijk groter dan het aantal dat in omgekeerde richting pendelde 
  • Noord-Limburg heeft in 2016 het grootste aandeel werknemers uit Duitsland. Zeeuws-Vlaanderen heeft het grootste aandeel werknemers uit België
  • Hoewel er gezien het aantal inwoners en banen in de grensregio’s genoeg mogelijkheden zijn voor grenspendel, worden deze nog onvoldoende benut
17.700 werknemers in Brabant woonachting in België of Duitsland

Het CBS heeft samen met de statistiekbureaus uit Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en België de grenspendel met de buurlanden voor het jaar 2016 inzichtelijk gemaakt. Op basis van deze gegevens blijkt dat in 2016 17.700 werknemers vanuit de buurlanden België en Duitsland de grens over staken voor hun werk in Brabant. Dit komt overeen met ongeveer 1,5% van het totaal aantal werknemers in Brabant. Het grootste deel van dit aantal woont in België (13.720 werknemers).
Meer dan de helft (55 procent) van de inkomende pendelaars in Brabant heeft de Nederlandse nationaliteit. Deze werknemers zijn niet vanwege een baan, maar om redenen als de aantrekkelijke woningmarkt aan de andere kant van de grens of persoonlijke redenen grenspendelaar geworden. Het overige deel (8 duizend werknemers) zijn de 'klassieke grenspendelaars'. 

Het aantal werknemers dat in 2016 uit België en Duitsland naar Nederland kwam werken, was aanzienlijk groter dan het aantal dat in omgekeerde richting pendelde. Vanuit Nederland werkten bijna 10 duizend werknemers in Nedersaksen of Noordrijn-Westfalen en 11 duizend in Vlaanderen. In Wallonië werkt nagenoeg niemand uit Nederland. 

Inkomende grenspendel uit buurlanden, naar nationaliteit, Brabant (2016)
Zuid-Limburg is de Nederlandse regio met het hoogste aantal werknemers die wonen in Duitsland of België

In 2016 woonde meer dan 5 procent van de werknemers in Zuid-Limburg in de buurlanden België of Duitsland. Ook in de regio Zeeuws-Vlaanderen is het aandeel werknemers van over de grens relatief hoog: 4 procent. 

Inkomende grenspendel uit buurlanden, naar regio, 2016
Noord-Limburg heeft grootste aandeel werknemers uit duitsland

In Noord-Limburg was ruim 3 procent van de werknemers uit Duitsland afkomstig. In de COROP-gebieden Twente, Achterhoek, Arnhem/Nijmegen, Midden- en Zuid-Limburg lagen de percentages in 2016 tussen 1 en 2 procent.  In de regio's aan de andere kant van de grens zijn deze aantallen lager. 

Veel inkomende pendelaars uit Duitsland hebben de Nederlandse nationaliteit. Aan de oostgrens heeft in Zuidoost-Drenthe, Twente en de Achterhoek een meerderheid van de inkomende pendelaars de Nederlandse nationaliteit. In Noord-Limburg, Zuid-Limburg en Arnhem/Nijmegen hebben de meeste inkomende werknemers de Duitse nationaliteit. Dit zijn de 'klassieke grenspendelaars'. 
In een paar regio's heeft een deel van de inkomende pendelaars een andere nationaliteit dan die van het woon- of werkland. In Noord-Limburg heeft een aanzienlijk deel van de inkomende pendelaars uit Duitsland de Poolse nationaliteit. Ook in de Achterhoek is dit het geval. 

Inkomende grenspendel uit Duitsland, naar nationaliteit (2016)

* In regio's met 1 procent of meer werknemers uit buurtlanden

Zeeuws-vlaanderen HEEFT hoogste AANDEEL WERKNEMERS UIT België

In 2016 woonde 4 procent van de werknemers in Zeeuws-Vlaanderen in België. Andere regio's met relatief hoge aandelen werknemers uit België zijn Zuid-Limburg (3,5 procent), Midden-Limburg en de Brabantse grensregio's (1 tot 2 procent).  

Pendelaars uit België zijn vaak Nederlander. In de regio’s West-, Midden- en Zuidoost-Noord-Brabant heeft de meerderheid van de inkomende pendelaars uit België de Nederlandse nationaliteit. Dit geldt ook voor Zuid- en Midden-Limburg. Het gaat om Nederlandse werknemers die in België wonen. Alleen in Zeeuws-Vlaanderen heeft de grootste groep inkomende pendelaars de Belgische nationaliteit.

Inkomende grenspendel uit België, naar nationaliteit (2016)

* In regio's met 1 procent of meer werknemers uit buurtlanden

grens tussen nederland en de buurlanden werkt belemmerend voor de arbeidsmarkten in de grensregio's

De grenspendel tussen Nederland en de buurlanden België en Duitsland ligt laag in vergelijking met wat er mogelijk is gezien het aantal inwoners en banen op een redelijke woon-werkafstand van de grens. Op basis van een onderzoek uit 2015 van het PBL bleek dat in 2012 slechts 4,2% van de potentiële grensoverschrijdende pendel richting Nederland plaats vond en 5,2% van de pendel richting België. Gedurende de periode 2012 en 2016 hebben er geen grote verschuivingen plaatsgevonden in de grenspendel. Hoewel er gezien het aantal inwoners en banen in de grensregio’s genoeg mogelijkheden zijn voor grenspendel, worden deze dus nauwelijks benut. 

Niet alle regionale arbeidsmarkten langs de grens zullen evenveel profiteren van het wegnemen van de belemmeringen (PBL, 2015). Meer open grenzen zijn vooral gunstig voor regio’s waar de banen over de grens goed aansluiten bij de kennis en vaardigheden van de werknemers. Het beleid kan een bijdrage leveren aan het verminderen van barrières, maar dit vraagt maatwerk. Als er veel geschikte banen over de grens bereikbaar zijn, dan zijn regio’s gebaat bij een betere informatievoorziening zodat werkgevers en werknemers aan weerszijden van de grens elkaar sneller vinden. In regio’s waar de vaardigheden van werknemers niet aansluiten op de werkzaamheden over de grens, kan de regio inzetten op omscholing en aangepaste beroepsopleidingen.

Het Rijk kan op nationaal niveau bijdragen door onzekerheden over de financiële gevolgen van het accepteren van een baan over de grens weg te nemen. En ook door te zorgen dat Nederlandse diploma’s over de grens worden erkend.

 

 

POWERED BY

powered by