FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

SER: publieke dienstverlening onder druk

belangrijke inzichten
  • Door de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt komt de uitvoering van publieke taken zoals de zorg, onderwijs, kinderopvang en veiligheid in de knel.

  • De krapte in de publieke dienstverlening kan leiden tot minder welvaart, toenemende sociale ongelijkheid en een vertraging in de aanpak van maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie.
  • Daarnaast zullen burgers en bedrijven de gevolgen hiervan voelen in de vorm van oplopende wachtlijsten, uitval van dienstverlening of verminderde kwaliteit van diensten.
  • Zes ministeries, die beleid ontwikkelen voor sectoren als zorg, onderwijs, kinderopvang, veiligheid, rechtspraak, openbaar bestuur en uitvoeringsorganisatie, hebben advies gevraagd aan de Sociaal Economische Raad (SER) over hoe de aanhoudende krapte aangepakt kan worden.

  • De SER adviseert o.a. om het werken van meer uren aantrekkelijker te maken, en geeft aan dat gerichte sturing nodig is om het werk slimmer en innovatiever te organiseren rond de schaarse menskracht. Hier hoort ook een vermindering van bureaucratie en complexe regelgeving bij.

De aanbevelingen

De SER heeft het advies onderverdeeld in drie aanbevelingen om zo het aanbod van arbeid te vergroten, de effectieve inzet van menskracht te verbeteren en het samenspel tussen beleid en uitvoering te versterken.

  1. Om extra menskracht te vergaren is de kwaliteit van leiderschap en HR van groot belang. De SER adviseert om de kwaliteit  van management en leiderschap te stimuleren en tegelijkertijd uitval, verzuim en vertrek van medewerker te verminderen. Ook wordt er geadviseerd om de condities te verbeteren waardoor mensen die dat willen, meer uren gaan werken. Tot slot adviseert de SER om vol in te zetten op het onbenutte arbeidspotentieel.
  2. Het slimmer en innovatiever organiseren van het werk moet, zonder dat dit tot meer werkdruk leidt, de operationele capaciteit verbeteren. Het is echter wel belangrijk om werkenden te betrekken bij het slim en leerrijk organiseren van het werk.
  3. Tot slot wordt geadviseerd om in nieuw en bestaand beleid meer te sturen op de uitvoerbaarheid. De complexe wet- en regelgeving maakt de uitvoering arbeidsintensief. In uitvoeringstoetsen moet meer aandacht zijn voor de arbeidsmarkteffecten en de haalbaarheid van het beleid. Er is ook meer duidelijkheid en continuïteit in beleid en financiering nodig.

 

Lees verder

Benieuwd naar hoe de SER de arbeidsmarktkrapte in de publieke dienstverlening wil tegen gaan? Klik dan op onderstaande link om het volledige rapport te lezen.

 SER: Waardevol werk: publieke dienstverlening onder druk

POWERED BY

powered by