Inleiding

In de Provincie Overijssel worden momenteel verschillende projecten rondom energietransitie en arbeidsmarkt uitgevoerd. Op deze pagina hebben we deze projecten op een overzichtelijke manier weergegeven. 


Overijssels vakmanschap 2022-2023

De vier technische opleidingsfondsen installatie, bouw & infra en metaal/Electro bundelen hun opleidings- en ontwikkelaanbod en werken hierin onderling en met de drie regio’s samen  aan instroom en ontwikkeling van medewerkers en aan leercultuur via leren van elkaar-sessies.  

 

Meer informatie over dit project, de initiatieven en de betrokken partners vindt u hier. 

Learning community installatietechniek Gas erop!

Doel van het project Gas Erop! is een learning community inrichten waarmee een project van een installatiebedrijf ook een leeromgeving wordt. Vakmensen uit de technische installatiebranche, studenten, docenten en specialisten werken samen aan oplossingen en nieuwe inzichten voor concrete vraagstukken rondom de energietransitie.

 

Meer informatie over dit project, de initiatieven en de betrokken partners vindt u hier


Human capital community Bouw & infra via Pioneering

De human capital community werkt aan aantrekken en behouden van talent op alle niveaus voor de bouw & infra bedrijven in Overijssel. Onder andere met het stageverbredingsprogramma wil Stichting Pioneering studenten tijdens hun stage kennis laten maken met meerdere werkgevers in de bouw en infra, waardoor deze studenten beter in staat zijn zelf de eerste baan te vinden die goed bij ze past.

 

Meer informatie over dit project, de initiatieven en de betrokken partners vindt u hier. 


Energie Leerwerkrotonde van Olympia uitzendbureau regio Zwolle en Twente

De energie leer-werkrotonde moet bijdragen aan het tegengaan van de krapte en mismatch op de arbeidsmarkt door vakkundige (onderhouds-)monteurs en installateurs te gaan opleiden en daarmee het dreigende tekort aan geschikte vakkrachten voorkomen.

 

Meer informatie over dit project, de initiatieven en de betrokken partners vindt u hier. 


Samenwerken aan Technische Vaklieden 2.0, Schildersvakopleiding Hengelo

Binnen dit project gaan de initiatiefnemers lesmodules ontwikkelen voor het interdisciplinair bouwen van een circulair en duurzaam (mobiel) huis. Lesmodules die zowel qua inhoud als vorm innovatief zijn. Het gevolg van deze nieuwe lesmodules is dat BBL-leerlingen na hun opleiding en dienstverband bij de opleidingsbedrijven beter interdisciplinair opgeleide vaklieden zullen zijn, welke in staat zijn te voorzien in de circulaire bouweconomie en energietransitie.Energie traineeship vanuit Provincie Overijssel bij Overijsselse gemeenten

Als trainee Energietransitie ben je projectleider bij verschillende gemeenten in Overijssel en werk je aan vraagstukken zoals participatie van inwoners om woonwijken zonder gas te verwarmen of het organiseren van inspraak voor een zonneveld.

 

Meer informatie over dit project, de initiatieven en de betrokken partners vindt u hier.
 

Voorschakeltraject energietransitie

Dit is een initiatief van energie- en installatiebedrijven in de regio Zwolle, verenigd in een Stichting, om personeel aan te trekken via (zij-)instroom. In 10 weken tijd worden mensen opgeleid middels een voorschakeltraject waarna zij kunnen instromen bij een van de deelnemende bedrijven.

 

Meer informatie over dit project, de initiatieven en de betrokken partners vindt u hier


Opleiding zonnepanelen installateur

Het ROC van Twente en Wij Techniek leiden samen meer monteurs op voor het installeren van zonnepanelen. Waar mogelijk wordt ook een beroep gedaan op het Twents Fonds voor Vakmanschap.

 

Meer informatie over dit project, de initiatieven en de betrokken partners vindt u hier


Subsidieregeling basisscholen voor inzet wetenschap en technologie (W&T)-expert

Een W&T expert helpt de school met Wetenschap & Techniek lessen op basis van het W&T kompas. Dat geeft inzicht in welke mate W&T een onderdeel is binnen de school en welke stappen er nog kunnen worden gezet. Het doel is om de kennis en uitvoering in lessen wetenschap & techniek onderwijs structureel in te bedden in de scholen. Provincie Overijssel ziet W&T als basisvaardigheid voor jongeren waar leren en werken met (nieuwe) technologieën deel van uitmaakt.

 

Meer informatie over dit project, de initiatieven en de betrokken partners vindt u hier en hier


Kijk in je wijk. Pilot samenwerking projectleiders gemeente en basisschool in de wijk

Projectleiders bij de gemeente zijn bezig om woonwijken zonder gas te verwarmen. Basisscholen in die wijken kunnen hier ook in deelnemen. Het project wordt daarmee een leeromgeving voor de leerlingen. Hiervoor loopt een pilot met basisschool, gemeente Hengelo, stichting Educatiepunt en TechYourFuture. Er is een handleiding voor het starten van zo’n samenwerking voor gemeentelijke projectleiders en basisschool leerkrachten.

 

Meer informatie over dit project, de initiatieven en de betrokken partners vindt u hier en hier


Adviseurs van de toekomst

Schoolklassen in het voortgezet onderwijs adviseren een bedrijf over een duurzaam vraagstuk. Adviseurs van de toekomst werken met echte opdrachtgevers uit Overijssel met een serieuze vraag op het gebied van nieuwe energie en circulaire economie. In de afgelopen jaren hebben ruim 150 klassen aan een echte opdracht gewerkt.

 

Meer informatie over dit project, de initiatieven en de betrokken partners vindt u hier


POWERED BY

powered by