Meer info over het dashboard

Meer info over het dashboard

De provincie Overijssel staat voor een forse uitdaging. De vraagstukken op het gebied van de energietransitie zijn urgent, complex en onontkoombaar. Om deze uitdagingen aan te gaan, is de arbeidsmarkt een cruciale factor, terwijl de huidige krapte op de arbeidsmarkt duidelijk maakt dat de beperkte beschikbaarheid van menskracht ontwikkeling en verandering op zijn minst kan gaan remmen. Aandacht voor de arbeidsmarkt van de energietransitie is dan ook nu van doorslaggevend belang. 

De provincie Overijssel beschikt met Energietransitie InZicht over een, qua ontwikkelingen up-to-date, arbeidsmarktdashboard dat het mogelijk maakt om arbeidsmarktinformatie over de energietransitie op een eenduidige manier te ontsluiten en te presenteren op regionale schaal. Het dashboard ondersteunt daarmee de regio om vanuit een transparante arbeidsmarkt optimaal in te spelen op arbeidsmarkt- en onderwijsontwikkelingen die relevant zijn voor de Overijsselse energietransitie. Energietransitie InZicht leidt daarmee tot betrouwbare analyses en een optimale beleidsmatige aanpak van de vraagstukken op het gebied van de energietransitie. 

Voor een optimaal gebruik van Energietransitie InZicht volgt hieronder een korte beschrijving van de opzet en de functionaliteiten van het dashboard.

Landingspagina

De landingspagina bestaat uit vijf blokken. Onder het kopje Uitgelicht geven we inzicht in de laatste trends en ontwikkelingen. Daarbij staan we ook stil bij de projecten rondom energietransitie en arbeidsmarkt die momenteel in de Provincie Overijssel uitgevoerd worden. Daaronder treft u het blok Rapporten en adviezen aan. Hier vindt u een overzicht van interessante artikelen en adviezen op het gebied van energietransitie en arbeidsmarkt. In het blok Dashboards, ziet u de tegels Sectoren, Beroepen, Beroepen naar branche en Onderwijs. Door hierop te klikken, gaat u naar dashboards waarin de laatste ontwikkelingen en trends rondom deze onderwerpen zijn weergegeven. Het vierde blok is Relevante initiatieven. Hier vindt u een overzicht van relevante regionale en landelijke initiatieven omtrent het klimaat en de energietransitie. Om naar één van deze initiatieven toe te gaan, klikt u op de tegel. Tot slot hebben we in het laatste blok, Kennispartners, een overzicht weergegeven van organisaties die veel expertise hebben op het gebied van de arbeidsmarkt van de energietransitie en als kennispartner betrokken zijn bij het landelijke en Overijsselse arbeidsmarktbeleid rondom de energietransitie. 

DASHBOARDS

Binnen de dashboards zijn verschillende functionaliteiten opgenomen die we hieronder kort toelichten: 

Selecteren van indicatoren
Door op de legenda van een indicator (groep) te klikken, kunt u bepaalde groepen 'aan' of 'uit' zetten binnen de grafiek. Dit is handig als u op de trend van een specifieke groep wilt inzoomen. Soms is het ook mogelijk om binnen de visualisatie zelf te filteren op een bepaald kenmerk, sector of beroep. Dit kunt u bovenin de visualisatie doen. 

Toelichting en definities
Onder elke grafiek bevindt zich een knop Toelichting. Hieronder wordt in begrijpelijke taal uitgelegd wat de grafiek precies toont. Als u daarna behoefte heeft aan exacte defnities, dan kunt u deze vinden door op de i-knop te klikken, rechtsboven in de visual. 

Vergelijk, delen en downloaden
Onder iedere visual vindt u de functies Vergelijk, Delen en Downloaden. Deze worden hieronder uitgelegd:

Vergelijk
Met de knop Vergelijk kunt u, onder andere, trends binnen een regio vergelijken met trends binnen andere regio's. Afhankelijk van de grafiek, kunt u ook verschillende beroepsgroepen en sectoren met elkaar vergelijken.

Delen
Deze knop maakt een HTML-code aan die het mogelijk maakt om de grafiek in uw eigen website te embedden, door middel van een Iframe. Meer over het gebruik van Iframe's leest u hier. 

Download
Hiermee kunt u de grafiek als afbeelding downloaden in verschillende formats (PNG, JPEG, PDF en SVG vector image). Lees hier meer over deze formats. Daarnaast kunt u ook de onderliggende data van een grafiek downloaden als CSV- of XLSX-bestand. Dit kan handig zijn als u bijvoorbeeld zelf nog extra berekeningen of analyses uit wilt voeren met de data.

Terug naar de landingspagina
Om terug te gaan naar de landingspagina kunt u ten allen tijde op het logo van ArbeidsmarktInZicht Overijssel klikken, linksbovenaan iedere pagina. 

 

Artikelen

POWERED BY

powered by