Energietransitie InZicht

InZicht in de Overijsselse arbeidsmarkt van de energietransitie

Welkom op het innovatieve arbeidsmarktdashboard van de Provincie Overijssel. Het geeft de gebruiker op een intuïtieve manier inzicht in de ontwikkeling van de Overijsselse arbeidsmarkt en het onderwijs in sectoren en beroepen die relevant zijn voor de energietransitie. Daarmee is het dashboard een onmisbare informatiebron voor bestuurders, ondernemers en beleidsmakers die zich bezighouden met de ontwikkeling van het Overijsselse klimaat- en energiebeleid. 

Uitgelicht

Verkenning arbeidsmarkt energietransitie Overijssel

Lees meer

Cijfers verkenning arbeidsmarkt energietransitie Overijssel (binnenkort)

Lees meer

Projecten in Overijssel op het gebied van energietransitie

Lees meer

Rapporten en adviezen

SER Overijssel: Advies energietransitie en arbeidsmarkt

Lees meer

UWV: Klimaatbanen in de gebouwde omgeving

Lees meer

Meest gevraagde functies netwerkbedrijven

Lees meer

Kennisbank

Bekijk overige rapporten en adviezen in de kennisbank van Energietransitie InZicht.

Meer informatie

Dashboards

Bedrijvigheid en werkgelegenheid naar sector

Inzicht in de Overijsselse bedrijvigheid en werkgelegenheid binnen de energietransitie-sectoren.

Meer informatie

Vraag en aanbod naar beroepsgroep

Inzicht in de vraag, aanbod en spanning binnen beroepsgroepen die relevant zijn voor het Overijsselse klimaat- en energiebeleid.

Meer informatie

Vraag en aanbod naar gedetailleerde beroepsgroep

Inzicht in de arbeidsmarktsituatie op het niveau van 'beroepsgroep-plus'. Dit is een verdere uitsplitsing van de UWV beroepsgroepen en biedt nog meer detailinformatie.

Meer informatie

Onderwijs (coming soon)

Inzicht in relevante ontwikkelingen binnen het onderwijs voor de energietransitie. Verder aandacht voor de doorstroom van gediplomeerden naar de energietransitie. 

 

(Coming soon)

Meer informatie

Relevante initiatieven

Nieuwe energie Overijssel

Lees meer

Dashboard klimaatbeleid

Lees meer

Mensen maken de transitie

Lees meer

De Nationale LLO-katalysator

Lees meer

Kennispartners

POWERED BY

powered by