FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Overijsselse werkloosheid daalt niet verder

belangrijkste Inzichten
  • De werkloosheid in Overijssel bevindt zich op een historisch laag niveau  van 3,1% van de beroepsbevolking. Gemeten door het cbs over het 2e kwartaal van 2019.
  • Ten opzichte van 2018 is de werkloosheid stabiel, terwijl deze in het afgelopen jaar in sommige andere provincies juist verder daalde.
  • De Overijsselse werkloosheid ligt iets onder het landelijk gemiddelde van 3,3%. 
  • Ten opzichte van piekjaar 2014 daalde de werkloosheid in Overijssel met maar liefst 61%. 
  • Het aandeel werkzoekenden onder mensen van hogere leeftijd, met een migratieachtergrond of een lager opleidingsniveau is het hardst gedaald.
  • Bergen op Zoom kende in 2018 relatief de hoogste werkloosheid (4,1%), Hilvarenbeek en Reusel-De Mierden de laagste (2,6%). 
Werkloosheid in Overijssel Daalt

Als we kijken naar de ontwikkeling van de werkloosheid in Overijssel sinds 2003, valt meteen op dat deze zich op een nieuw dal bevind. In het 2e kwartaal van 2019 was het aandeel werklozen 3,1%. Dit is ongeveergelijk aan het percentage vlak voor de economische crisis van 2008. Op het hoogtepunt in 2014 bedroeg de werkloosheid zelfs 7,9%, wat wil zeggen dat deze in de afgelopen 5 jaar met maar liefst 61% is gedaald. Sinds het laatste kwartaal van 2018 is de werkloosheid nagenoeg stabiel. 

In dit artikel gaan we dieper in op de werkloosheid in Overijssel. Eerder waren cijfers van het UWV al in de regionale media.

Werkloosheidspercentage, per kwartaal - Overijssel
Verdere daling van werkloosheid redelijk uniek

Overijssel is één van de enige provincies waarvan de werkloosheid sinds eind vorig jaar verder daalde. Vergeleken met het 1e kwartaal van 2019 daalde de werkloosheid weer met 0,3 procentpunt. De grootste daling vond plaats in Zuid-Holland, waar de werkloosheid in één kwartaal maar liefst 0,8 procentpunt daalde. Toch zit de Overijsselse werkloosheid nog onder het landelijk gemiddelde van 3,3%. Het huidige werkloosheidspercentage varieert van 4,1% in Groningen tot 2,8% in Zeeland. De Overijsselse werkloosheid staat met 3,1% op de gedeelde 7e plek van alle provincies.

Werkloosheidspercentage, naar provincie
Daling werkloosheid zorgt voor afname groepsverschillen

Interessant is dat de daling van de werkloosheid op landelijk niveau het sterkst is voor subgroepen in de beroepsbevolking die relatief veel werklozen kennen. Dit effect is voor Overijssel het best zichtbaar in de vergelijking van mensen met- en zonder migratieachtergrond. Sinds 2014 is de werkloosheid van Overijselaren met niet-Westerse migratieachtergrond afgenomen met maar liefst 7,8 procentpunt, terwijl die van Overijselaren met Nederlandse achtergrond daalde met 3,1 procentpunt.

Werkloosheidspercentage, naar afkomst - Overijssel

Vergelijkbare patronen zijn zichtbaar voor subgroepen naar leeftijd, geslacht en opleidingsniveau. Je zou dus kunnen stellen dat de krapte op de arbeidsmarkt leidt tot convergentie, het naar elkaar toe groeien, van verschillende groepen werkzoekenden. 

Werkeloosheid HET HOOGST IN Enschede EN HET LAAGST IN Tubbergen

Tot slot is het aandeel werklozen relatief het hoogst voor inwoners van de gemeente Enschede (5,2%) en relatief het laagst voor de gemeente Tubbergen (2,7%). Hoofdstad Assen heeft een hogere werkloosheid t.o.v. het landelijk gemiddelde, maar laag t.o.v. de G4.

Werkloosheidspercentage, naar gemeente
Bronnen

RTV Oost - Werkloosheid in Overijssel daalt harder dan landelijke trend behalve in Deventer
https://arbeidsmarktinzicht.nl/content/states/index/1924?region=6
https://arbeidsmarktinzicht.nl/content/states/index/1925?region=6
https://arbeidsmarktinzicht.nl/content/states/index/1926?region=6

POWERED BY

powered by