Energietransitie InZicht

Inzicht in de Zeeuwse arbeidsmarkt van de energietransitie

Welkom op het innovatieve arbeidsmarktdashboard van Zeeland. Het geeft de gebruiker op een intuïtieve manier inzicht in de ontwikkeling van de Zeeuwse arbeidsmarkt en het onderwijs in sectoren en beroepen die relevant zijn voor de energietransitie. Daarmee is het dashboard een onmisbare informatiebron voor bestuurders, ondernemers en beleidsmakers die zich bezighouden met de ontwikkeling van het Zeeuwse klimaat- en energiebeleid. 

Samenvatting cijfers Zeeuwse energietransitie, verdiepend onderzoek en interview met Leon Kalle

Samenvatting: cijfers Zeeuwse energietransitie toegelicht

Lees meer

Verdiepend onderzoek: 'Werken aan de Zeeuwse energietransitie'
 

Lees meer

Interview met Leon Kalle: anticiperen om de energietransitie te realiseren

Lees meer

Dashboards

Bedrijvigheid en werkgelegenheid naar sector

Inzicht in de Zeeuwse bedrijvigheid en werkgelegenheid binnen de energietransitie-sectoren.

Meer informatie

Vraag en aanbod naar beroepsgroep

Inzicht in de vraag, aanbod en spanning binnen beroepsgroepen die relevant zijn voor het Zeeuwse klimaat- en energiebeleid.

Meer informatie

Vraag en aanbod naar gedetailleerde beroepsgroep

Inzicht in de arbeidsmarktsituatie op het niveau van 'beroepsgroep-plus'. Dit is een verdere uitsplitsing van de UWV beroepsgroepen en biedt nog meer detailinformatie.

Meer informatie

Onderwijs: instroom, studenten, gediplomeerden en prognoses

Inzicht in ontwikkelingen binnen mbo- en ho-studierichtingen die relevant zijn voor de energietransitie.

Meer informatie

Knelpunten in de arbeidsmarkt

Inzicht in Zeeuwse arbeidsmarktknelpunten voor de uitvoering van het klimaatbeleid

Lees meer

Externe dashboards

Regionale klimaatmonitor

Lees meer

Dashboard klimaatbeleid

Lees meer

Zeeuwse initiatieven en fondsen

Zeeuwse Regionale Energie Strategie (RES) / Zeeuws Energieakkoord

Lees meer

Smart Delta Resources

Lees meer

Fieldlab Zephyros

Lees meer

Energy Port Zeeland

Lees meer

Overzicht alle initiatieven en fondsen

Lees meer

Landelijke initiatieven

Mensen maken de transitie: Een samenwerkingsverband van landelijke partijen die de energietransitie uitvoeren

Lees meer

Energietransitie door installateurs: Informatie over regionale en lokale plannen van provincies en gemeenten

Lees meer

Wij Techniek: ‘Van Bank naar Bouw en Techniek’

Lees meer

Power Up The Planet: Fix onze energie, studeer energie & techniek

Lees meer

Brug Naar De Energietechniek: Werken in de energiesector? Wij zoeken technici en ICT-ers!

Lees meer

Kennispartners

POWERED BY

powered by