FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Subthema

Conjunctuur

Binnen het thema conjunctuur geven we inzicht in de stemming van ondernemers. Daarbij sluiten we aan bij de conjunctuurenquête (COEN) van het CBS waarin iedere maand aan ondernemers gevraagd wordt naar ontwikkelingen in de afgelopen tijd en de verwachtingen voor de komende maanden. Hoe groot is het ondernemersvertrouwen? Is het vertrouwen de afgelopen periode toegenomen? Wat zijn de verwachtingen van ondernemers op het gebied van de indicatoren economische klimaat, omzet, winstgevendheid en concurrentiepositie Nederland? Welke verschillen bestaan er tussen bedrijfstakken? In hoeverre wijkt de realisatie af van de verwachte ontwikkeling?

Economisch klimaat

Economisch klimaat realisatie en verwachting

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (19-06-2023)

Economisch klimaat verwachting, naar regio

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (19-06-2023)

Economisch klimaat verwachting naar bedrijfstak

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (19-06-2023)

Omzet

Omzet realisatie en verwachting

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (19-06-2023)

Omzet verwachting, naar regio

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (19-06-2023)

Omzet verwachting naar bedrijfstak

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (19-06-2023)

Winstgevendheid

Winstgevendheid

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (19-06-2023)

Winstgevendheid realisatie, naar regio

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (19-06-2023)

Winstgevendheid realisatie naar bedrijfstak

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (19-06-2023)

Concurrentiepositie Nederland

Concurrentiepositie

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (19-06-2023)

Concurrentiepositie Nederlandse markt, naar regio

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (19-06-2023)

Concurrentiepositie Nederlandse markt, naar bedrijfstak

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (19-06-2023)

POWERED BY

powered by