FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Subthema

Conjunctuur

Binnen het thema conjunctuur geven we inzicht in de stemming van ondernemers. Daarbij sluiten we aan bij de conjunctuurenquête (COEN) van het CBS waarin iedere maand aan ondernemers gevraagd wordt naar ontwikkelingen in de afgelopen tijd en de verwachtingen voor de komende maanden. Hoe groot is het ondernemersvertrouwen? Is het vertrouwen de afgelopen periode toegenomen? Wat zijn de verwachtingen van ondernemers op het gebied van de indicatoren economische klimaat, omzet, winstgevendheid en concurrentiepositie Nederland? Welke verschillen bestaan er tussen bedrijfstakken? In hoeverre wijkt de realisatie af van de verwachte ontwikkeling?

Vertrouwen ondernemers en consumenten

Ondernemersvertrouwen

Het ondernemersvertrouwen geeft aan in hoeverre de stemming onder de ondernemers in het Nederlandse bedrijfsleven positief dan wel negatief is op het gebied van de commerciële situatie, waaronder het economisch klimaat.  

Let op: de waarden van een arbeidsmarktregio zijn geschat op basis van provinciewaarden.


Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-06-2024)

Ondernemersvertrouwen naar regio

Het ondernemersvertrouwen geeft aan in hoeverre de stemming onder de ondernemers in het Nederlandse bedrijfsleven positief dan wel negatief is op het gebied van de commerciële situatie, waaronder het economisch klimaat.  

Let op: de waarden van een arbeidsmarktregio zijn geschat op basis van provinciewaarden.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-06-2024)

Consumentenvertrouwen

Het consumentenvertrouwen is een indicator die informatie geeft over het vertrouwen en opvattingen van consumenten ten aanzien van de ontwikkelingen van de Nederlandse economie en hun eigen financiële situatie. De indicator kan een waarde aannemen van -100 (iedereen antwoordt negatief) tot +100 (iedereen antwoordt positief).

Let op: de waarden van een arbeidsmarktregio zijn geschat op basis van provinciewaarden.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (20-06-2024)

Economisch klimaat

Economisch klimaat realisatie en verwachting

Het economisch klimaat geeft inzicht in de te verwachte ontwikkeling van het economisch klimaat in de komende drie maanden en is het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van het economisch klimaat minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname. Naast een doorkijk naar de verwachtingen voor de komende drie maanden wordt aan werkgevers ook gevraagd naar de gerealiseerde ontwikkeling in de afgelopen drie maanden.

Let op: de waarden van een arbeidsmarktregio zijn geschat op basis van provinciewaarden.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-06-2024)

Economisch klimaat verwachting, naar regio

Het economisch klimaat geeft inzicht in de te verwachte ontwikkeling van het economisch klimaat in de komende drie maanden en is het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van het economisch klimaat minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname.

Let op: de waarden van een arbeidsmarktregio zijn geschat op basis van provinciewaarden.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-06-2024)

Economisch klimaat verwachting naar bedrijfstak, Nederland

Het economisch klimaat geeft inzicht in de te verwachte ontwikkeling van het economisch klimaat in de komende drie maanden en is het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van het economisch klimaat minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname. 

Let op: de waarden in deze grafiek zijn alleen beschikbaar op het niveau van Nederland.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-06-2024)

Omzet

Omzet realisatie en verwachting

Let op: de waarden van een arbeidsmarktregio zijn geschat op basis van provinciewaarden.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-06-2024)

Omzet verwachting, naar regio

Let op: de waarden van een arbeidsmarktregio zijn geschat op basis van provinciewaarden.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-06-2024)

Omzet verwachting naar bedrijfstak, Nederland

Let op: de waarden in deze grafiek zijn alleen beschikbaar op het niveau van Nederland.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-06-2024)

Winstgevendheid

Winstgevendheid

Let op: de waarden van een arbeidsmarktregio zijn geschat op basis van provinciewaarden.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-06-2024)

Winstgevendheid realisatie, naar regio

Let op: de waarden van een arbeidsmarktregio zijn geschat op basis van provinciewaarden.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-06-2024)

Winstgevendheid realisatie naar bedrijfstak, Nederland

Let op: de waarden in deze grafiek zijn alleen beschikbaar op het niveau van Nederland.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-06-2024)

Concurrentiepositie Nederland

Concurrentiepositie

Let op: de waarden van een arbeidsmarktregio zijn geschat op basis van provinciewaarden.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-06-2024)

Concurrentiepositie Nederlandse markt, naar regio

Let op: de waarden van een arbeidsmarktregio zijn geschat op basis van provinciewaarden.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-06-2024)

Concurrentiepositie Nederlandse markt, naar bedrijfstak, Nederland

Let op: de waarden in deze grafiek zijn alleen beschikbaar op het niveau van Nederland.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-06-2024)

POWERED BY

powered by