FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Subthema

Sociale zekerheid

Binnen het thema sociale zekerheid geven we inzicht in de data omtrent sociale zekerheid. Hoe groot is het aantal werkzoekenden (met en zonder dienstverband) dat bij het UWV geregistreerd staat? Welk type uitkeringen ontvangen deze werkzoekenden? Kent de regio een relatief hoog aantal bijstand-  en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen? Welke re-integratievoorzieningen worden momenteel in de regio ingezet om mensen te helpen bij hun re-integratie? Hoeveel (werkzame) personen hebben een geldige indicatie beschut werk? Wat is de ontwikkeling van het aantal (werkzame) personen in de doelgroep banenafspraak? Hoeveel extra banen zijn er sinds de start van de banenafspraak gerealiseerd?

Geregistreerde werkzoekenden (GWU)

Geregistreerde werkzoekenden (GWU)

Hoeveel geregistreerde werkzoekenden (GWU) kent de regio? Wat is de ontwikkeling van het aantal geregistreerde werkzoekenden (GWU) in de afgelopen maanden geweest? Wat is de ontwikkeling in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder?
Via de filter in de visualisatie is het mogelijk om onderscheid te maken in het aantal geregistreerde werkzoekenden met of zonder dienstverband.

Voor meer informatie over geregistreerde werkzoekenden (GWU) kunt u gebruik maken van de door het UWV ontwikkelde arbeidsmarktdashboards. Het dashboard over GWU kunt u hier vinden.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (24-06-2024)

Aantal GWU per 1.000 inwoners van 15-74 jaar

Kent de regio een relatief groot of klein aantal geregistreerde werkzoekenden (GWU) zonder dienstverband? Om hier inzicht in te geven tonen we in onderstaande visualisatie de GWU zonder dienstverband per 1.000 personen van 15 tot 75 jarigen. Welke verschillen bestaan er tussen regio’s?

Via de filter in de visualisatie is het mogelijk om onderscheid te maken in het totaal aantal geregistreerde werkzoekenden (GWU) en het aantal geregistreerde werkzoekenden (GWU) met een dienstverband.

Voor meer informatie over geregistreerde werkzoekenden (GWU) kunt u gebruik maken van de door het UWV ontwikkelde arbeidsmarktdashboards. Het dashboard over GWU kunt u hier vinden.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (24-06-2024)

Ontwikkeling GWU, t.o.v. vorig jaar

Wat is de ontwikkeling (in %) van het aantal geregistreerde werkzoekenden (GWU) zonder dienstverband in het afgelopen jaar geweest? Welke verschillen bestaan er tussen de regio’s? Kent de regio een relatief sterke daling/stijging van het aantal geregistreerde werkzoekenden (GWU) zonder dienstverband?
Via de filter in de visualisatie is het mogelijk om onderscheid te maken in de ontwikkeling van het totaal aantal geregistreerde werkzoekenden (GWU) en het aantal geregistreerde werkzoekenden (GWU) met een dienstverband.

 Voor meer informatie over geregistreerde werkzoekenden (GWU) kunt u gebruik maken van de door het UWV ontwikkelde arbeidsmarktdashboards. Het dashboard over GWU kunt u hier vinden.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (24-06-2024)

GWU zonder dienstverband (type uitkering)

GWU naar type uitkering

Welke uitkeringen ontvangen geregistreerde werkzoekenden (GWU) in de regio? In onderstaande visualisatie tonen we het aantal uitkeringen die geregistreerde werkzoekenden (GWU) in de regio ontvangen: WW, bijstand, WGA, WAO, Wajong, NUG.

Via de filter in de visualisatie is het mogelijk om onderscheid te maken in het aantal geregistreerde werkzoekenden met of zonder dienstverband.

Voor meer informatie over geregistreerde werkzoekenden (GWU) kunt u gebruik maken van de door het UWV ontwikkelde arbeidsmarktdashboards. Het dashboard over GWU kunt u hier vinden.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (24-06-2024)

Ontwikkeling GWU naar type uitkering

Wat is de ontwikkeling van het aantal uitkeringen die geregistreerde werkzoekenden (GWU) in de regio ontvangen naar type uitkering? In onderstaande visualisatie tonen we de ontwikkeling van het aantal uitkeringen die geregistreerde werkzoekenden (GWU) in de regio ontvangen: WW, bijstand, WGA, WAO, Wajong, NUG. Wat is de ontwikkeling van het aantal uitkeringen naar type in de afgelopen maanden geweest? Wat is de ontwikkeling in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder?
Via de filter in de visualisatie is het mogelijk om onderscheid te maken in de ontwikkeling van het aantal geregistreerde werkzoekenden (GWU) met of zonder dienstverband.

Voor meer informatie over geregistreerde werkzoekenden (GWU) kunt u gebruik maken van de door het UWV ontwikkelde arbeidsmarktdashboards. Het dashboard over GWU kunt u hier vinden.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (24-06-2024)

GWU zonder dienstverband naar type uitkering 1.000 inwoners van 15-74 jaar

Kent de regio een relatief groot of klein aantal uitkeringen die geregistreerde werkzoekenden (GWU) zonder dienstverband in de regio ontvangen? Om hier inzicht in te geven tonen we in onderstaande visualisatie de GWU zonder dienstverband naar type uitkering per 1.000 personen van 15 tot 75 jaar: WW, bijstand, WGA, WAO, Wajong, NUG. Welke verschillen bestaan er tussen regio’s?
Via de filter in de visualisatie is het mogelijk om onderscheid te maken in het totaal aantal geregistreerde werkzoekenden (GWU) en het aantal geregistreerde werkzoekenden (GWU) met een dienstverband.

Voor meer informatie over geregistreerde werkzoekenden (GWU) kunt u gebruik maken van de door het UWV ontwikkelde arbeidsmarktdashboards. Het dashboard over GWU kunt u hier vinden.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (24-06-2024)

Personen met een uitkering

Uitkeringsontvangers naar soort uitkering

Welke sociale zekerheidsuitkeringen ontvangen personen in de regio? In onderstaande visualisatie tonen we het aantal personen met een sociale zekerheidsuitkering naar type uitkering: personen met een uitkering voor arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ouderdom, bijstand en bijstandsgerelateerde uitkeringen.
De CBS-cijfers kunnen zowel een nader voorlopig als definitief karakter hebben. De maandcijfers zijn ultimo standcijfers. Na een tot twee jaar worden de cijfers definitief.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)

Uitkeringsontvangers per soort uitkering

Wat is de ontwikkeling van het aantal sociale zekerheidsuitkeringen die personen in de regio ontvangen naar type uitkering? In onderstaande visualisatie tonen we de ontwikkeling van het aantal sociale zekerheidsuitkeringen die personen in de regio ontvangen: arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ouderdom, bijstand en bijstandsgerelateerde uitkeringen. Wat is de ontwikkeling van het aantal uitkeringen naar type in de afgelopen maanden geweest? Wat is de ontwikkeling in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder?
De CBS-cijfers kunnen zowel een nader voorlopig als definitief karakter hebben. De maandcijfers zijn ultimo standcijfers. Na een tot twee jaar worden de cijfers definitief.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)

Uitkeringsontvangers per soort uitkering per 1.000 inwoners

Kent de regio een relatief groot of klein aantal sociale zekerheidsuitkeringen? Om hier inzicht in te geven tonen we in onderstaande visualisatie het aantal personen met een sociale zekerheidsuitkering per 1.000 inwoners naar type uitkering: arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ouderdom, bijstand en bijstandsgerelateerde uitkeringen. Welke verschillen bestaan er tussen regio’s?
De CBS-cijfers kunnen zowel een nader voorlopig als definitief karakter hebben. De maandcijfers zijn ultimo standcijfers. Na een tot twee jaar worden de cijfers definitief.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)

Re-integratievoorzieningen en vorderingen

Lopende re-integratievoorzieningen

Wat is de ontwikkeling van het aantal re-integratievoorzieningen (re-integratie of participatie) die personen in de regio via de gemeenten ontvangen?  Wat is de ontwikkeling van het aantal re-integratievoorzieningen in de afgelopen maanden geweest? Wat is de ontwikkeling in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder? Via de filter in de visualisatie is het mogelijk om inzicht te krijgen in de regionale ontwikkeling naar type re-integratievoorziening.
Een re-integratie- of participatievoorziening is gedefinieerd als een instrument/activiteit die (door een gemeente) wordt ingezet en die er op gericht is om respectievelijk de afstand tot de arbeidsmarkt of tot de maatschappij van een persoon te verkleinen. Over het algemeen is arbeidsinschakeling het (langere termijn) doel. Echter is dit niet altijd voor iedereen mogelijk en worden sommige voorzieningen langdurig ingezet.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (17-06-2024)

Lopende re-integratievoorzieningen, naar type

Welke re-integratievoorzieningen (re-integratie of participatie) ontvangen personen in de regio via de gemeenten? In onderstaande visualisatie tonen we het aantal re-integratievoorzieningen naar type voorziening.
Een re-integratie- of participatievoorziening is gedefinieerd als een instrument/activiteit die (door een gemeente) wordt ingezet en die er op gericht is om respectievelijk de afstand tot de arbeidsmarkt of tot de maatschappij van een persoon te verkleinen. Over het algemeen is arbeidsinschakeling het (langere termijn) doel. Echter is dit niet altijd voor iedereen mogelijk en worden sommige voorzieningen langdurig ingezet.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (17-06-2024)

Lopende re-integratievoorzieningen; per 1.000 inwoners van 15-74 jaar

Kent de regio een relatief groot of klein aantal re-integratievoorzieningen? Om hier inzicht in te geven tonen we in onderstaande visualisatie het aantal re-integratievoorzieningen dat personen in de regio ontvangen per 1.000 personen van 15 tot 75 jaar. Via de filter in de visualisatie is het mogelijk om inzicht te krijgen in de regionale verhouding naar type re-integratievoorziening.  
Een re-integratie- of participatievoorziening is gedefinieerd als een instrument/activiteit die (door een gemeente) wordt ingezet en die er op gericht is om respectievelijk de afstand tot de arbeidsmarkt of tot de maatschappij van een persoon te verkleinen. Over het algemeen is arbeidsinschakeling het (langere termijn) doel. Echter is dit niet altijd voor iedereen mogelijk en worden sommige voorzieningen langdurig ingezet.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (17-06-2024)

Beschut werk en banenafspraak

Beschut werk

Hoe groot is het aantal personen met een geldige indicatie beschut werk in de regio? Wat is de regionale ontwikkeling van het beschut werk in de afgelopen kwartalen geweest? Wat is de ontwikkeling van het beschut werk in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder?

Binnen de visualisatie tonen we de ontwikkeling van het totaal aantal personen met een geldige indicatie beschut werk Participatiewet en de werkzame personen met een geldige indicatie beschut werk Participatiewet. Beschut werk biedt een mogelijkheid om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Het gaat hierbij om mensen die alleen kunnen werken in een ‘beschutte’ omgeving, onder aangepaste omstandigheden. 

Voor meer informatie over beschut werk kunt u gebruik maken van de door het UWV ontwikkelde arbeidsmarktdashboards. Het dashboard over beschut werk kunt u hier vinden.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (30-04-2024)

Banenafspraak

Hoeveel personen vallen in de regio binnen de banenafspraak? Wat is de ontwikkeling in de afgelopen kwartalen geweest? Hoeveel personen uit de doelgroep banenafspraak is aan het werk? Wat is de ontwikkeling van het aantal werkzame personen uit de doelgroep banenafspraak in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder? 
De banenafspraak is een afspraak tussen het kabinet en werkgevers om te zorgen voor extra banen voor mensen met een ziekte of handicap. Deze afspraak is gemaakt zodat iemand die niet zelfstandig het minimumloon kan verdienen, met ondersteuning bij een gewone werkgever aan het werk kan.

Voor meer informatie over de banenafspraak kunt u gebruik maken van de door het UWV ontwikkelde arbeidsmarktdashboards. Het dashboard over de banenafspraak kunt u hier vinden.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (01-05-2024)

Ontwikkeling banenafspraak, vanaf nulmeting

Hoeveel banen zijn er sinds de start van de banenafspraak (2012) extra in de regio gerealiseerd? Wat is de regionale ontwikkeling van het aantal extra gecreëerde banen binnen de banenafspraak in de afgelopen kwartalen geweest? Wat is de ontwikkeling in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder?
Met de Wet Banenafspraak en Quotom Arbeidsbeperkten hebben kabinet en werkgevers zich verbonden aan de opdracht om tot 2026 in Nederland 125.000 extra banen te creëren voor mensen die tot de doelgroep banenafspraak behoren. Dit is boven op de 75.159 banen die in 2012 al door arbeidsbeperkten werden ingevuld. De gegevens in de visualisatie hebben betrekking op de banengroei ten opzichte van het aantal banen voor arbeidsbeperkten die in de regio al in 2012 ingevuld werden.

Voor meer informatie over de banenafspraak kunt u gebruik maken van de door het UWV ontwikkelde arbeidsmarktdashboards. Het dashboard over de banenafspraak kunt u hier vinden.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (01-05-2024)

POWERED BY

powered by