FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Subthema

Vacatures

Binnen het thema vacatures geven we inzicht in ontwikkelingen en cijfers van de regionale vacaturemarkt naar opleidingsniveau, beroep en sector. De ontwikkeling van het aantal vacatures wordt bepaald door twee ontwikkelingen: uitbreidings- en vervangingsvacatures (die ontstaan door vervangingsvraag en baanwisselingen). Het aantal vacatures is een belangrijke indicator van de conjunctuur. Om inzicht te geven in de ontwikkeling en het niveau van de vacatures maken we gebruik van de indicatoren online ontstane vacatures (Textkernel), online openstaande vacatures (Textkernel), totaal ontstane vacatures (UWV), totaal openstaande vacatures (UWV) en vacaturegraad.

Online ontstane vacatures

Online ontstane vacatures

Hoe groot is het aantal online ontstane vacatures in de regio? Wat is de ontwikkeling in de afgelopen kwartalen geweest? Ligt het aantal online ontstane vacatures in de regio in vergelijking met eerdere kwartalen op een hoog of laag niveau.
Via de filter in de visualisatie is het mogelijk om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het aantal online ontstane vacatures naar beroepsklasse. 

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(14-05-2024)

Ontwikkeling online ontstane vacatures naar regio

Kent de regio een relatief positieve of negatieve ontwikkeling van het aantal online ontstane vacatures? In onderstaande visualisatie tonen we de procentuele ontwikkeling van het aantal online ontstane vacatures in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Wat zijn de verschillen tussen regio’s?
Via de filter in de visualisatie is het mogelijk om inzicht te krijgen in de regionale verschillen in de ontwikkeling van het aantal online ontstane vacatures naar beroepsklasse.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(14-05-2024)

Online ontstane vacatures naar beroepsklasse en -niveau

Wat is de regionale samenstelling van het aantal online ontstane vacatures naar beroepsklasse en beroepsniveau? In onderstaande visualisatie tonen we de samenstelling van het aantal online ontstane vacatures naar beroepsklasse en beroepsniveau? Welke beroepsklasse kent het grootste aantal online ontstane vacatures in de regio?
Via de filter in de visualisatie is het mogelijk om inzicht te krijgen in de sectorale samenstelling van eerdere kwartalen. 

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(15-05-2024)

Online openstaande vacatures

Online openstaande vacatures

Hoe groot is het aantal online openstaande vacatures in de regio? Wat is de ontwikkeling in de afgelopen kwartalen geweest? Ligt het aantal online openstaande vacatures in de regio in vergelijking met eerdere kwartalen op een hoog of laag niveau.
Via de filter in de visualisatie is het mogelijk om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het aantal online openstaande vacatures naar beroepsklasse. 

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(13-05-2024)

Ontwikkeling online openstaande vacatures naar regio

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(13-05-2024)

Online openstaande vacatures naar beroepsklasse en -niveau

Wat is de regionale samenstelling van het aantal online openstaande vacatures naar beroepsklasse en beroepsniveau? In onderstaande visualisatie tonen we de samenstelling van het aantal online openstaande vacatures naar beroepsklasse en beroepsniveau? Welke beroepsklasse kent het grootste aantal online openstaande vacatures in de regio?
Via de filter in de visualisatie is het mogelijk om inzicht te krijgen in de sectorale samenstelling van eerdere kwartalen. 

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(13-05-2024)

Totaal ontstane vacatures

Ontstane vacatures

Wat is de regionale omvang van de totale vacaturemarkt? In onderstaande visualisatie tonen we het totaal aantal vacatures dat in de regio is ontstaan. Wat is de ontwikkeling in de afgelopen kwartalen geweest? Ligt het aantal ontstane vacatures in de regio in vergelijking met eerdere kwartalen op een hoog of laag niveau.
De totale vacaturemarkt geeft een schatting van het totaal aantal vacatures op de arbeidsmarkt. Naast het aantal online ontstane vacatures worden ook vacatures meegenomen die niet op het internet gepubliceerd worden. Deze schatting (weging/ophoging) wordt consistent gemaakt met de gegevens van het CBS over het aantal ontstane vacatures per kwartaal. 

Voor meer informatie over het totaal aantal ontstane vacatures kunt u gebruik maken van de door het UWV ontwikkelde arbeidsmarktdashboards. Het dashboard over de totale vacaturemarkt kunt u hier vinden.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (24-06-2024)

Ontstane vacatures naar beroepsklasse

Wat is de regionale samenstelling van het totaal aantal ontstane vacatures naar beroepsklasse? In onderstaande visualisatie tonen we de samenstelling van het aantal totale aantal ontstane vacatures naar beroepsklasse? Welke beroepsklasse kent het grootste aantal ontstane vacatures in de regio?
De totale vacaturemarkt geeft een schatting van het totaal aantal vacatures op de arbeidsmarkt. Naast het aantal online ontstane vacatures worden ook vacatures meegenomen die niet op het internet gepubliceerd worden. Deze schatting (weging/ophoging) wordt consistent gemaakt met de gegevens van het CBS over het aantal ontstane vacatures per kwartaal. 

Voor meer informatie over het totaal aantal ontstane vacatures kunt u gebruik maken van de door het UWV ontwikkelde arbeidsmarktdashboards. Het dashboard over de totale vacaturemarkt kunt u hier vinden.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (24-06-2024)

Top 10 ontstane vacatures naar beroepsgroep

Voor welke beroepsgroepen ontstaan in een regio veel ontstane vacatures? In onderstaande visualisatie tonen we per beroepsklasse de beroepsgroepen waar de meeste vacatures voor ontstaan. Het uitgangspunt daarbij is het totaal aantal vacatures die in een regio ontstaan.
De totale vacaturemarkt geeft een schatting van het totaal aantal vacatures op de arbeidsmarkt. Naast het aantal online ontstane vacatures worden ook vacatures meegenomen die niet op het internet gepubliceerd worden. Deze schatting (weging/ophoging) wordt consistent gemaakt met de gegevens van het CBS over het aantal ontstane vacatures per kwartaal. 

Voor meer informatie over het totaal aantal ontstane vacatures kunt u gebruik maken van de door het UWV ontwikkelde arbeidsmarktdashboards. Het dashboard over de totale vacaturemarkt kunt u hier vinden.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (24-06-2024)

Totaal openstaande vacatures

Openstaande vacatures

Wat is de regionale omvang van de totale vacaturemarkt? In onderstaande visualisatie tonen we het totaal aantal openstaande vacatures in de regio. Wat is de ontwikkeling in de afgelopen kwartalen geweest? Ligt het totaal aantal openstaande vacatures in de regio in vergelijking met eerdere kwartalen op een hoog of laag niveau.
De totale vacaturemarkt geeft een schatting van het totaal aantal vacatures op de arbeidsmarkt. Naast het aantal online ontstane vacatures worden ook vacatures meegenomen die niet op het internet gepubliceerd worden. Deze schatting (weging/ophoging) wordt consistent gemaakt met de gegevens van het CBS over het aantal ontstane vacatures per kwartaal. 

Voor meer informatie over het totaal aantal openstaande vacatures kunt u gebruik maken van de door het UWV ontwikkelde arbeidsmarktdashboards. Het dashboard over de totale vacaturemarkt kunt u hier vinden.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (24-06-2024)

Openstaande vacatures naar beroepsklasse

Wat is de regionale samenstelling van het totaal aantal openstaande vacatures naar beroepsklasse? In onderstaande visualisatie tonen we de samenstelling van het totale aantal ontstane vacatures naar beroepsklasse? Welke beroepsklasse kent het grootste aantal openstaande vacatures in de regio?
De totale vacaturemarkt geeft een schatting van het totaal aantal vacatures op de arbeidsmarkt. Naast het aantal online ontstane vacatures worden ook vacatures meegenomen die niet op het internet gepubliceerd worden. Deze schatting (weging/ophoging) wordt consistent gemaakt met de gegevens van het CBS over het aantal ontstane vacatures per kwartaal. 

Voor meer informatie over het totaal aantal openstaande vacatures kunt u gebruik maken van de door het UWV ontwikkelde arbeidsmarktdashboards. Het dashboard over de totale vacaturemarkt kunt u hier vinden.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (24-06-2024)

Top 10 openstaande vacatures naar beroepsgroep

Voor welke beroepsgroepen staan in de regio veel vacatures open? In onderstaande visualisatie tonen we per beroepsklasse de beroepsgroepen waar de meeste vacatures voor openstaan. Het uitgangspunt daarbij is het totaal aantal vacatures dat in de regio openstaat.
De totale vacaturemarkt geeft een schatting van het totaal aantal vacatures op de arbeidsmarkt. Naast het aantal online ontstane vacatures worden ook vacatures meegenomen die niet op het internet gepubliceerd worden. Deze schatting (weging/ophoging) wordt consistent gemaakt met de gegevens van het CBS over het aantal ontstane vacatures per kwartaal.

Voor meer informatie over het totaal aantal openstaande vacatures kunt u gebruik maken van de door het UWV ontwikkelde arbeidsmarktdashboards. Het dashboard over de totale vacaturemarkt kunt u hier vinden.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (24-06-2024)

Vacaturegraad (online)

Vacaturegraad (online), naar beroepsklasse

Welke beroepsklassen kennen in de regio de hoogste vacaturegraad? Voor welke beroepsklassen is de vacaturegaard het laagste? Via de filter in de visualisatie is het mogelijk om de vacaturegraad naar beroepsklasse voor eerdere kwartalen te bekijken.
We definiëren de vacaturegraad binnen ArbeidsmarktInZicht als het aantal online openstaande vacatures per 1.000 werkenden. Aan het einde van elk kwartaal kijken we hoeveel online vacatures er open staan. Het betreft dan ook de vacaturegraad aan het einde van het kwartaal. 

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(13-05-2024)

Vacaturegraad (online), naar sector

Welke sectoren kennen in de regio de hoogste vacaturegraad? Voor welke sectoren is de vacaturegaard het laagste? Via de filter in de visualisatie is het mogelijk om de vacaturegraad naar sector voor eerdere kwartalen te bekijken.
We definiëren de vacaturegraad binnen ArbeidsmarktInZicht als het aantal online openstaande vacatures per 1.000 werkenden. Aan het einde van elk kwartaal kijken we hoeveel online vacatures er open staan. Het betreft dan ook de vacaturegraad aan het einde van het kwartaal.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel/EBB(29-03-2024)

Vacaturegraad (online), naar regio en sector

Welke verschillen bestaan er tussen regio’s in de vacaturegraad naar sector? In onderstaande visualisatie tonen we de totale vacaturegraad naar regio. Via de filter in de visualisatie is het mogelijk om de regionale verschillen in de vacaturegraad naar sector te bekijken door een van de sectoren te selecteren.
We definiëren de vacaturegraad binnen ArbeidsmarktInZicht als het aantal online openstaande vacatures per 1.000 werkenden. Aan het einde van elk kwartaal kijken we hoeveel online vacatures er open staan. Het betreft dan ook de vacaturegraad aan het einde van het kwartaal.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel/EBB(29-03-2024)

POWERED BY

powered by