FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Typering 'krap' voor Drentse arbeidsmarktsituatie

Belangrijkste inzichten
  • De krapte aan personeel is in het tweede kwartaal van 2019 weer verder toegenomen  in Drenthe
  • Drenthe kent in het 2e kwartaal van 2019 ten opzichte van de andere provincies een relatief lage spanning op de arbeidsmarkt.
  • In de beroepklassen ICT beroepen, Dienstverlenende beroepen en Technische beroepen ervaren werkgevers in Drenthe in het tweede kwartaal van 2019 de grootste krapte aan personeel.
  • De beroepsgroep Leraar basisonderwijs kent in Drenthe in het 2e kwartaal van 2019 een 'gemiddelde' arbeidsmarktspanning. 
  • Het lerarentekort in het basisonderwijs lijkt momenteel vooral in de Randstad een groot probleem te zijn. Door uitstroom van oudere leraren, die vervangen moeten worden, gaat het  lerarentekort de komende jaren ook in Drenthe een grotere rol spelen.
Krapte aan personeel neemt verder toe in Drenthe

De krapte aan personeel is in het tweede kwartaal van 2019 in Drenthe weer verder toegenomen en is landelijk zelfs hoger dan in het ‘recordjaar’ 2008. De typering 'krap' is voor het eerst van toepassing voor de Drentse arbeidsmarkt. 
In een krappe arbeidsmarkt is er meer vraag naar arbeidskrachten dan aanbod, waardoor werkgevers knelpunten ondervinden bij het invullen van vacatures, terwijl werkzoekenden een betere concurrentiepositie ervaren. 

Vergelijken we de Drentse arbeidsmarktspanning met andere provincies dan kent Drenthe een relatief lage arbeidsmarktspanning. Alleen de provincies Flevoland en Groningen kennen in het tweede kwartaal van 2019 een lagere spanning op de arbeidsmarkt. 

Ontwikkeling arbeidsmarktspanning naar beroepsklasse, 2e kw 2017 - 2e kw 2019

De spanningsindicator van het UWV verschaft inzicht in de spanning op de arbeidsmarkt. Het is de verhouding tussen openstaande en kortdurende vacatures. Een score > 1,5 is gunstig voor werkzoekenden; er is meer vraag dan aanbod (typering krap). Wanneer de score > 4,0 is de situatie zeer krap.  Een score lager dan 0,67 is ongunstig voor werkzoekenden; er is meer aanbod dan vraag. Bij een score < 0,25 is de situatie zeer ruim. Bij een score tussen 0,67 en 1,5 is er sprake van evenwicht op de arbeidsmarkt. 

Krapte groot in ICT, Dienstverlenende en technische beroepen

In de beroepklassen ICT beroepen, Dienstverlenende beroepen en Technische beroepen ervaren werkgevers in Drenthe in het tweede kwartaal van 2019 de grootste krapte aan personeel. Vergelijken we de arbeidsmarktspanning naar beroepsklasse met Nederland dan valt op dat de arbeidsmarktspanning in alle beroepsklassen in Drenthe lager ligt dan landelijk. Daarbij kennen de Pedagogische en Agrarische beroepen een relatief lage arbeidsmarktspanning ten opzichte van Nederland. 

Arbeidsmarktspanning naar beroepsklasse, Nederland en Drenthe (2e kw 2019)
Arbeidsmarktspanning leraar basisonderwijs 'gemiddeld' in  Drenthe 

Het lerarentekort in het basisonderwijs is momenteel een actueel thema. Als we kijken naar de spanningsindicator van het UWV blijkt de arbeidsmarktspanning voor de beroepsgroep Leraar basisonderwijs in Drenthe (totaal arbeidsmarktregio's Groningen en Drenthe) in het 2e kwartaal van 2019 'gemiddeld' te zijn. Voor Nederland is er wel sprake van een 'krappe' arbeidsmarkt. Tegelijkertijd kennen andere provincies, waaronder Noord-Brabant en Limburg, nog een 'ruime' arbeidsmarktspanning voor deze beroepsgroep. 

Regionale scheefgroei in lerarentekort basisonderwijs
Op basis van de regionale spreiding van de spanningsindicator lijkt het lerarentekort in het basisonderwijs vooral in de Randstad een groot probleem te zijn. Naarmate de afstand tot de Randstad afneemt, is het makkelijker om vacatures in het basisonderwijs vervuld te krijgen. Belangrijke oorzaken van deze scheefgroei qua arbeidsmarktspanning zijn:

  • Demografie: in de Randstad neemt het aantal kinderen ten opzichte van meer landelijke gebieden relatief snel toe. In sommige regio's is zelfs sprake van een afname van het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd, met als gevolg dat het aantal banen in deze regio's afneemt. 
  • Betaalbare woningen: in de Randstad is een gebrek aan betaalbare woningen, hetgeen een belemmering kan zijn om naar de Randstad te verhuizen voor een baan in het basisonderwijs.
  • Vrees voor andere mentaliteit: docenten vrezen dat het werk op scholen in grote steden zwaarder is, omdat er meer problematiek zou zijn.

Op basis van ramingen van het lerarentekort (2017-2027) door onderzoeksinstituut Centerdata blijkt dat het lerarentekort de komende jaren in heel het land een rol gaat spelen. Door de uitstroom van oudere leraren zijn veel leraren nodig, ook in de krimpgebieden. Het verplaatsen van leraren uit minder stedelijke gebieden naar de Randstad is dan ook geen structurele oplossing: je verplaatst het tekort daarmee alleen maar. 

Oplossingen personeelstekorten onderwijs
Op verschillende manieren wordt momenteel geprobeerd om oplossingen te vinden voor de lerarentekorten in het basisonderwijs. Voor scholen die te maken hebben met wervingsproblemen zijn gemakkelijke oplossingen niet snel voorhanden. Het vergt investeringen die vaak pas na enige tijd verlichting zullen brengen. Scholen kunnen zij-instromers opleiden, jongeren interesseren voor het beroep van leraar en in andere regio’s werven. Niet alleen het aantrekken van personeel is belangrijk, maar het behouden van personeel ook. Door een aantrekkelijke werkgever te zijn met aandacht voor werkdruk, sfeer, roosters en duurzame inzetbaarheid.

 

Bronnen en lees meer:

POWERED BY

powered by