FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Data per doelgroep

Om snel inzicht te krijgen in de actuele stand en de laatste ontwikkelingen hebben we voor de doelgroepen bedrijfsleven, onderwijs, overheid en werkzoekenden een selectie gemaakt van relevante arbeidsmarktdashboards. Ieder dashboard bevat een eigen subthema waarin voor de doelgroepen relevante visualisaties opgenomen zijn.
Conjunctuur
Macro-economie
Arbeidsdeelname
Werkenden
Vacatures (Jobfeed)
Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
Professionele skills
Bedrijven
Werkgelegenheid
Vacatures (UWV)
Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
Onderwijs totaal
Stages en leerbanen
Macro-economie
Arbeidsdeelname
Sociale zekerheid
WW-uitkeringen
Geregistreerde werkzoekenden (GWU)
Onderwijs totaal
Conjunctuur
IT skills
Werkenden
Vacatures (Jobfeed)
Vacatures (UWV)
Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
Stages en leerbanen

Macro-economie

Regionale kerncijfers

Regionale rekeningen, arbeidsjaren
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (25-05-2023)
Regionale rekeningen, gewerkte uren
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (25-05-2023)
BBP per inwoner
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (25-05-2023)
BBP, marktprijzen
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (25-05-2023)

Economische groei

Economische groei
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (31-05-2023)
Economische groei, naar regio
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (31-05-2023)
Economische groei, bijdrage bestedingen
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS, CPB(18-09-2020)

Investeringen

Investeringen in vaste activa, naar type
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (04-11-2022)
Investeringen in vaste activa
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (04-11-2022)
Investeringen in vaste activa, naar bedrijfstak
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (04-11-2022)

Productieproces

Toegevoegde waarde, naar bedrijfstak
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (31-05-2023)
Specialisatiegraad, bruto toegevoegde waarde
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (02-06-2023)

POWERED BY

powered by