FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Subthema

Arbeidsmarktpositie jongeren

Binnen het thema arbeidsmarktsituatie jongeren geven we inzicht in ontwikkelingen en cijfers van jongeren op de arbeidsmarkt. Hoe groot is het aandeel jongeren in de potentiële beroepsbevolking? Hoeveel van de jongeren heeft betaald werk? In welke sectoren en beroepen zijn jongeren vaak werkzaam? Neemt het aandeel jongeren met een flexibele arbeidsrelatie de afgelopen jaren toe? Wat is de arbeidspositie van jongeren die een uitkering ontvangen? Hoe groot is het aantal Neets (jongeren die niet werken en geen onderwijs volgen)? Welk aandeel hiervan is buiten beeld bij de gemeente of UWV (Neets die geen uitkering ontvangen)?

Beroepsbevolking jongeren

Potentiële beroepsbevolking jongeren

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (16-02-2024)

Potentiële beroepsbevolking jongeren (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (16-02-2024)

Netto arbeidsparticipatie jongeren

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (16-02-2024)

Uitkeringen jongeren

Jongeren met uitkering sociale zekerheid

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (16-02-2024)

Jongeren met uitkering sociale zekerheid naar regio (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (16-02-2024)

Jongeren geregistreerd werkzoekende bij UWV

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (16-02-2024)

NEET

NEETs

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(08-05-2024)

NEETs naar persoonskenmerken (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(08-05-2024)

NEETs, naar binding met de arbeidsmarkt

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(08-05-2024)

Jongeren buiten beeld

Jongeren buiten beeld

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(08-05-2024)

Jongeren buiten beeld naar persoonskenmerken (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(08-05-2024)

Jongeren buiten beeld, naar binding met de arbeidsmarkt

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(08-05-2024)

Werkende jongeren

Werkende jongeren

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (16-02-2024)

Werkende jongeren, naar type dienstverband (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (16-02-2024)

Jongeren in totaal werkenden (%), naar regio

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (16-02-2024)

POWERED BY

powered by