FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Subthema

Innovatie en R&D

Binnen het thema innovatie en R&D geven we inzicht in regionale innovatiekracht. Hoe groot is het aandeel innoverende bedrijven in de regio? Welke verschillen bestaan er tussen grootteklassen? Hoe groot zijn de jaarlijkse uitgaven aan R&D? Kent de regio een relatief grote uitgave aan R&D? Wat is de omvang van het eigen R&D personeel bij bedrijven? Hoe groot is het aandeel eigen R&D personeel ten opzichte van het totaal aantal werkenden? Hoeveel innovatoren zijn actief in de regio? Wat is het aandeel innovatoren met afgeronde innovaties? Van welke innovatieregelingen maken bedrijven in de regio gebruik?

Aandeel innoverende bedrijven

Aandeel innovatoren

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (16-01-2024)

Aandeel innovatoren met afgeronde innovaties

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (16-01-2024)

Aandeel innovatoren, naar regio

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (16-01-2024)

Innovatieregelingen (RVO)

WBSO aantal bedrijven

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (16-01-2024)

H2020 aantal unieke deelnemers, totaal

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (16-01-2024)

MIT deelnames

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (16-01-2024)

POWERED BY

powered by