FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Subthema

Onderwijsprognoses

Binnen het thema onderwijs prognoses geven we inzicht in de verwachte ontwikkeling van het aantal leerlingen en studenten voor het bekostigd onderwijs voor de komende jaren. Hiervoor sluiten we aan bij de ramingen die het Ministerie van OCW jaarlijks maakt. Welke ontwikkeling kent het aantal 0 to 20-jarigen de komende jaren? Wat zijn de verwachtingen voor de aantallen leerlingen en studenten binnen het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar onderwijs en het hoger onderwijs? De resultaten van de ramingen zijn altijd onderhevig aan onzekerheden.

Prognose 19 jaar en jonger

Prognose aantal 0 tot 20-jarigen

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (13-11-2020)

Prognose: aandeel 0 tot 20-jarigen in totaal

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (13-11-2020)

Prognose leerlingen bo en sbo

Leerlingenprognose (speciaal) basisonderwijs

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (03-05-2024)

Ontwikkeling leerlingenprognose (speciaal) basisonderwijs (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (03-05-2024)

Ontwikkeling leerlingenprognose (speciaal) basisonderwijs per periode naar regio (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (03-05-2024)

Prognose leerlingen vo

Leerlingenprognose voortgezet onderwijs

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (03-05-2024)

Ontwikkeling leerlingenprognose voortgezet onderwijs (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (03-05-2024)

Ontwikkeling leerlingenprognose voortgezet onderwijs per periode naar regio (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (03-05-2024)

Prognose leerlingen mbo

Studentenprognose middelbaar beroepsonderwijs naar niveau

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (03-05-2024)

Studentenprognose middelbaar beroepsonderwijs naar leerweg

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (03-05-2024)

Ontwikkeling studentenprognose mbo naar regio (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (03-05-2024)

Prognose leerlingen ho

Studentenprognose hoger onderwijs

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (03-05-2024)

Ontwikkeling studentenprognose hoger onderwijs (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (03-05-2024)

Ontwikkeling studentenprognose hoger onderwijs naar regio (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (03-05-2024)

POWERED BY

powered by