FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Subthema

Vestigingsdynamiek

Binnen het thema vestigingsdynamiek geven we inzicht in het aantal gestarte en gestopte vestigingen. We geven inzicht in de vestigingsdynamiek op kwartaal- en jaarbasis. Hiervoor maken we gebruik van de gegevens van LISA (jaarbasis) en de Kamer van Koophandel (kwartaalbasis). De KVK-gegevens geven vooral een indicatie van de ontwikkeling gedurende het jaar, terwijl we de LISA-gegevens gebruiken voor het structureel monitoren van de ontwikkelingen in de vestigingsdynamiek. Hoe groot is het aantal gestarte en gestopte vestigingen in de regio? Wat is de verdeling van de gestarte en gestopte vestigingen naar bedrijfsgrootte en sector? Hoeveel faillissementen kent de regio?

Gestarte vestigingen (LISA)

Gestarte vestigingen

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (24-06-2024)

Gestarte vestigingen per 10.000 inwoners sector en naar regio

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (24-06-2024)

Gestarte vestigingen naar sector

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (24-06-2024)

Gestarte vestigingen (KVK)

Aantal gestarte vestigingen

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: KVK (16-07-2024)

Gestarte vestigingen per 10.000 inwoners sector en naar regio

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: KVK (16-07-2024)

Gestarte vestigingen naar sector

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: KVK (16-07-2024)

Gestopte vestigingen (LISA)

Aantal gestopte vestigingen

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (24-06-2024)

Gestopte vestigingen naar sector

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (24-06-2024)

Faillissementen naar type

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (16-07-2024)

Gestopte vestigingen (KVK)

Aantal gestopte vestigingen

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: KVK (16-07-2024)

Faillissementen

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: KVK (16-07-2024)

Gestopte vestigingen naar sector

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (24-06-2024)

Vestigingsdynamiek naar grootteklasse

Aantal gestarte vestigingen naar grootteklasse

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (24-06-2024)

Aantal gestopte vestigingen naar grootteklasse

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (24-06-2024)

Aantal gestarte ZZP-bedrijven naar sector

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (24-06-2024)

POWERED BY

powered by