FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Data per thema

ArbeidsmarktInZicht biedt u binnen de thema’s arbeidsmarkt, economie en onderwijs verschillende arbeidsmarktdashboards aan. Ieder dashboard bevat een eigen subthema waarin met behulp van visualisaties inzicht gegeven wordt in de actuele stand en relevante regionale trends.
Werkloosheid
Mobiliteit en pendel
Vacatures
Arbeidsmarktpositie jongeren
Beroepsbevolking
Arbeidsmarktspanning
Sociale zekerheid
Bevolking
Onderwijs en arbeidsmarkt
Werkgelegenheid
Innovatie en R&D
Conjunctuur
Macro-economie
Investeringen
Vestigingen totaal
Vestigingsdynamiek
Brede welvaart
Belemmeringen bedrijfsleven
Internationalisering
Specialisatie regio
Onderwijsprognoses
Hoger onderwijs
Werkenden naar opleiding
Leven lang leren
Onderwijs totaal
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
Middelbaar beroepsonderwijs
Voortijdig schoolverlaters
Stages en leerbedrijven

Investeringen

Investeringen

Investeringen in vaste activa, naar type
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (04-11-2022)
Investeringen in vaste activa
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (04-11-2022)
Investeringen in vaste activa, naar bedrijfstak
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (04-11-2022)

Investeringen totaal

Investeringen in materiële vaste activa (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (13-09-2023)
Ontwikkeling investeringen in materiële vaste activa (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (13-09-2023)
Investeringen in materiële vaste activa, naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (13-09-2023)

Investeringen naar type

Investeringen in materiële vaste activa (type investering) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (13-09-2023)
Investeringen in materiële vaste activa naar type investering (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (13-09-2023)
Investeringen in materiële vaste activa naar type investering (%), naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (13-09-2023)

Specialisatie investeringen

Verwachte investeringen (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (15-09-2023)
Verwachte investeringen, naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (15-09-2023)
Verwachte investeringen naar bedrijfstak (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (15-09-2023)

POWERED BY

powered by