FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Data per thema

ArbeidsmarktInZicht biedt u binnen de thema’s arbeidsmarkt, economie en onderwijs verschillende arbeidsmarktdashboards aan. Ieder dashboard bevat een eigen subthema waarin met behulp van visualisaties inzicht gegeven wordt in de actuele stand en relevante regionale trends.
Bevolking
Beroepsbevolking
Werkloosheid
Sociale zekerheid
Mobiliteit en pendel
Werkgelegenheid
Vacatures
Arbeidsmarktspanning
Onderwijs en arbeidsmarkt
Arbeidsmarktpositie jongeren
Vestigingen totaal
Vestigingsdynamiek
Macro-economie
Brede welvaart
Conjunctuur
Belemmeringen bedrijfsleven
Innovatie en R&D
Investeringen
Internationalisering
Specialisatie regio
Onderwijs totaal
Onderwijsprognoses
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
Voortijdig schoolverlaters
Middelbaar beroepsonderwijs
Hoger onderwijs
Werkenden naar opleiding
Stages en leerbedrijven
Leven lang leren

Investeringen

Investeringen totaal

Investeringen in materiële vaste activa, naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (05-06-2024)
Ontwikkeling investeringen in materiële vaste activa (%), naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (05-06-2024)
Investeringsquote, naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (05-06-2024)
Investeringsquote (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (05-06-2024)
Top 5. regio's met hoogste investeringsquote (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (05-06-2024)
Investeringen in materiële vaste activa (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (05-06-2024)
Ontwikkeling investeringen in materiële vaste activa (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (05-06-2024)

Investeringen naar type

Investeringen in materiële vaste activa (type investering) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (05-06-2024)
Ontwikkeling investeringen in materiële vaste activa (type investering) (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (05-06-2024)
Investeringen in materiële vaste activa naar type investering (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (05-06-2024)
Ontwikkeling investeringen in materiële vaste activa naar type investering (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (05-06-2024)
Investeringen in materiele vaste activa naar type investering, naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (05-06-2024)
Ontwikkeling investeringen in materiële vaste activa naar type investering (%), naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (05-06-2024)
Aandeel investeringen in materiële vaste activa naar regio (%), type investering (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (05-06-2024)

Investeringen naar bedrijfstak

Investeringen in materiële vaste activa (samenstelling bedrijfstakken) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (05-06-2024)
Investeringen in materiële vaste activa naar (samenstelling) bedrijfstakken (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (05-06-2024)
Investeringen in materiele vaste activa naar (samenstelling) bedrijfstakken (%), naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (05-06-2024)
Investeringsquote naar bedrijfstak (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (05-06-2024)
Investeringsquote naar (samenstelling) bedrijfstakken (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (05-06-2024)

Verwachte investeringen

Verwachte investeringen, naar categorie (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (30-05-2024)
Verwachte investeringen naar categorie, naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (30-05-2024)
Verwachte investeringen naar categorie, naar bedrijfstak (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (30-05-2024)
Ontwikkeling verwachte investeringen, naar regio| vorig kwartaal (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (30-05-2024)
Ontwikkeling verwachte investeringen, naar regio| vorig jaar (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (30-05-2024)

Specialisatie investeringen

Verwachte investeringen (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (30-05-2024)
Verwachte investeringen, naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (30-05-2024)
Verwachte investeringen naar bedrijfstak (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (30-05-2024)

POWERED BY

powered by