FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Domein

!Bedrijfsleven

Op deze pagina worden data verzameld en gevisualiseerd op het gebied van 4 domeinen: bedrijfsleven, onderwijs, overheid en werkzoekenden. Om snel inzicht te krijgen in de laatste ontwikkelingen hebben we per domein een selectie gemaakt van de relevante subdomeinen. De visualisaties met de meest recente data zijn telkens als eerste weergegeven. Onderaan het totaaloverzicht kunt u via de knop meer data naar het volledige dataportaal gaan. Bovenaan de pagina kunt u door middel van het filtermenu ook een andere regio (arbeidsmarktregio, economische regio of gemeente) selecteren. 

Consumentenvertrouwen, per kwartaal
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (22-09-2021)
Consumentenvertrouwen, per maand
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (22-09-2021)
Beroepsbevolking, per kwartaal
Beroepsbevolking, per kwartaal
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (17-08-2021)
Bruto en netto arbeidsparticipatie, per kwartaal
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (17-08-2021)
Werkloze beroepsbevolking, per kwartaal
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (17-08-2021)
Werkzame beroepsbevolking, per kwartaal
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (17-08-2021)
Ondernemersvertrouwen
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (13-08-2021)
Oordeel concurrentiepositie
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (13-08-2021)
Oordeel economische klimaat
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (13-08-2021)
Oordeel productiecapaciteit
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (13-08-2021)
Oordeel winstgevendheid
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (13-08-2021)
Belemmeringen (bedrijfstak), tekort aan arbeidskrachten
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (13-08-2021)
Bedrijven met belemmeringen, tekort aan arbeidskrachten
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (13-08-2021)
Bedrijven zonder belemmeringen
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (13-08-2021)
Ervaren belemmeringen bedrijfsleven
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (13-08-2021)
Economische groei
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (22-04-2021)
Economische groei, naar regio
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (22-04-2021)
Toegevoegde waarde, naar bedrijfstak
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (22-04-2021)
Investeringen in vaste activa
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (16-03-2021)
Investeringen in vaste activa, naar bedrijfstak
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (16-03-2021)
Werkenden, naar sector en leeftijd
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS Microdata, Etil (08-03-2021)
Werkenden, naar sector en leeftijd (in %)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS Microdata, Etil (08-03-2021)
Werkenden, naar sector en geslacht
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS Microdata, Etil (08-03-2021)
Werkenden, naar sector en geslacht (in %)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS Microdata, Etil (08-03-2021)
Werkenden, naar beroep en opleidingsniveau
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS Microdata, Etil (17-02-2021)
Werkenden, naar beroepsklasse en opleidingsniveau
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS Microdata, Etil (17-02-2021)
Werkenden, naar beroep en leeftijd
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS Microdata, Etil (17-02-2021)
Werkenden, naar beroepsklasse en leeftijd
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS Microdata, Etil (17-02-2021)
Werkenden, met flexibele arbeidsrelatie
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS Microdata, Etil (08-02-2021)
Investeringen in vaste activa, naar type
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (03-02-2021)
Werkenden met een flexibel contract, naar beroep
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (02-02-2021)
Werkenden met flexibele arbeidsrelatie, naar soort contract
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (02-02-2021)
Werkenden met flexibele arbeidsrelatie, naar geslacht
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (02-02-2021)
Aantal werkzame personen naar provincie per jaar
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (28-10-2020)
Onbenut arbeidspotentieel, naar opleidingsniveau
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS Microdata, Etil (18-09-2020)
Onbenut arbeidspotentieel, naar leeftijd
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS Microdata, Etil (18-09-2020)
Onbenut arbeidspotentieel, naar geslacht
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS Microdata, Etil (18-09-2020)
Onbenut arbeidspotentieel
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS Microdata, Etil (18-09-2020)
Economische groei, bijdrage bestedingen
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS, CPB (18-09-2020)
BBP per inwoner
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (28-08-2020)
BBP, marktprijzen
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (28-08-2020)
Beroepsbevolking
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Beroepsbevolking, naar afkomst
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Beroepsbevolking, naar geslacht
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Beroepsbevolking, naar leeftijd
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Beroepsbevolking, naar opleidingsniveau
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Bruto arbeidsparticipatie, naar afkomst
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Bruto arbeidsparticipatie, naar geslacht
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Bruto arbeidsparticipatie, naar leeftijd
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Bruto arbeidsparticipatie, naar opleidingsniveau
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Bruto arbeidsparticipatie, naar regio
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Bruto en netto arbeidsparticipatie
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Potentiële beroepsbevolking
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Potentiële beroepsbevolking, naar afkomst
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Potentiële beroepsbevolking, naar geslacht
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Potentiële beroepsbevolking, naar leeftijd
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Potentiële beroepsbevolking, naar opleidingsniveau
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Samenstelling potentiële beroepsbevolking
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Werkenden
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Werkenden, naar afkomst
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Werkenden, naar geslacht
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Werkenden, naar leeftijd
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Werkenden, naar opleidingsniveau
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Werkloze beroepsbevolking
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Werkloze beroepsbevolking, naar afkomst
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Werkloze beroepsbevolking, naar geslacht
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Werkloze beroepsbevolking, naar leeftijd
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Werkloze beroepsbevolking, naar opleidingsniveau
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Werkzame beroepsbevolking
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-08-2020)
Werkenden met flexibele arbeidsrelatie, naar sector
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS Microdata, Etil (04-08-2020)
Werkenden, naar sector en type contract
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS Microdata, Etil (04-08-2020)
Werkenden, naar sector en type contract (in %)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS Microdata, Etil (04-08-2020)
Werkenden, naar sector en wens om meer te werken
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS Microdata, Etil (31-07-2020)
Werkenden, naar sector en wens om meer te werken (in %)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS Microdata, Etil (31-07-2020)
Werkenden, naar sector en opleidingsniveau
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS Microdata, Etil (30-07-2020)
Werkenden, naar sector en opleidingsniveau (in %)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS Microdata, Etil (30-07-2020)
Werkenden, naar sector en dienstverband
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS Microdata, Etil (30-07-2020)
Werkenden, naar sector en dienstverband (in %)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS Microdata, Etil (30-07-2020)
Regionale rekeningen, arbeidsjaren
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (28-06-2019)
Regionale rekeningen, gewerkte uren
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (28-06-2019)
Regionale rekeningen, werkzame personen
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (28-06-2019)

POWERED BY

powered by