FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Inkomen huishoudens, naar migratieachtergrond

Deze visualisatie bevat gegevens over het gemiddeld gestandaardiseerd inkomen van particuliere huishoudens (excl. studenten), uitgesplitst naar leeftijd van de hoofdkostwinner. De gegevens maken onderdeel uit van het Integraal inkomens- en vermogensonderzoek uitgevoerd door het CBS.

Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen: Het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Deze correctie vindt plaats met behulp van equivalentiefactoren. In de equivalentiefactor komen de schaalvoordelen tot uitdrukking die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Met behulp van de equivalentiefactoren worden alle inkomens herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden. Op deze wijze zijn de welvaartsniveaus van huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt. Het gestandaardiseerd inkomen is een maat voor de welvaart van (de leden van) een huishouden.


Peilmoment: jaarlijks

Bron: CBS

POWERED BY

powered by