FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Ontstane vacatures, naar beroepsgroep

Het totaal van alle nieuwe vacatures in een bepaalde periode en in een bepaald gebied. In de beschrijving van de vacaturemarkt wordt onderscheid gemaakt tussen het aantal ontstane (nieuwe) vacatures (nieuwe) en het aantal openstaande vacatures op een bepaald moment.

Bij de ophoging van de gegevens van Textkernel naar de totalen van het CBS werden voorheen vacatures via intermediairs buiten beschouwing gelaten omdat zij moeilijk aan een sector zijn toe te wijzen. Als gevolg hiervan werd het aantal vacatures onderschat voor beroepen waarin veel via intermediairs wordt geworven. Na de weging en ophoging naar CBS aantallen, vindt er nu een extra herweging naar beroepsgroep plaats om te corrigeren voor de werving via intermediairs. Zo geeft het vacaturecijfer een betere representatie van de totale vraag per beroep. Het totaal aantal ontstane en openstaande vacatures van CBS blijven wel leidend. Hierdoor blijft de consistentie met CBS gehandhaafd.

Bij te geringe aantallen worden geen gegevens gepresenteerd vanwege de betrouwbaarheid en de Wet bescherming persoonsgegevens.

NB: Op dit moment wordt gewerkt aan het optimaliseren van de UWV data. Het is dus mogelijk dat niet voor elke regio de data beschikbaar is.

Peilmoment: per kwartaal

Bron: UWV

Annotaties aan grafiek toevoegen
Voeg opmerkingen toe

POWERED BY

powered by