FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Werkenden, naar sector en geslacht (%)

Op basis van brondata van het CBS, CBS Microdata(SSB), hebben we per sector het aantal werkenden in een regio inzichtelijk gemaakt naar geslacht.

De gegevens in het SSB zijn hoofdzakelijk gebaseerd op registraties. Echter, ook gegevens uit de Enquete beroepsbevolking (EBB) maken onderdeel uit van het SSB.

Bron: SSB.

POWERED BY

powered by