FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Data per thema

ArbeidsmarktInZicht biedt u binnen de thema’s arbeidsmarkt, economie en onderwijs verschillende arbeidsmarktdashboards aan. Ieder dashboard bevat een eigen subthema waarin met behulp van visualisaties inzicht gegeven wordt in de actuele stand en relevante regionale trends.
Werkloosheid
Mobiliteit en pendel
Vacatures
Arbeidsmarktpositie jongeren
Beroepsbevolking
Arbeidsmarktspanning
Sociale zekerheid
Bevolking
Onderwijs en arbeidsmarkt
Werkgelegenheid
Innovatie en R&D
Conjunctuur
Macro-economie
Investeringen
Vestigingen totaal
Vestigingsdynamiek
Brede welvaart
Belemmeringen bedrijfsleven
Internationalisering
Specialisatie regio
Onderwijsprognoses
Hoger onderwijs
Werkenden naar opleiding
Leven lang leren
Onderwijs totaal
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
Middelbaar beroepsonderwijs
Voortijdig schoolverlaters
Stages en leerbedrijven

Bevolking - Achtkarspelen

Bevolkingsontwikkeling

Totaal aantal inwoners (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (26-06-2023)
Bevolkingsontwikkeling, demografische componenten (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (30-11-2023)
Bevolkingsprognose, per 1.000 inwoners (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS(23-02-2023)
Ontwikkeling demografische componenten, laatste jaar (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (30-11-2023)
Bevolkingsontwikkeling, per maand (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS(30-11-2023)
Bevolkingsprognose, naar regio (per 1.000 inwoners) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS(23-02-2023)
Bevolkingsontwikkeling, per 1.000 inwoners (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (30-11-2023)
Ontwikkeling demografische componenten, per 1.000 inwoners (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (30-11-2023)
Immigratie en emigratie (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (30-11-2023)
Bevolkingsontwikkeling, naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (30-11-2023)

Bevolkingsprognose

Bevolkingsprognose (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (23-02-2023)
Bevolkingsprognose, naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (16-02-2023)
Bevolkingsprognose, naar leeftijd (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (28-07-2023)
Prognose bevolking naar leeftijd, naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (28-07-2023)
Samenstelling bevolking, naar leeftijd (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (28-07-2023)
Prognose demografische druk, naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (02-03-2023)

Bevolking naar kenmerken

Leeftijdsopbouw, naar geslacht (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (26-06-2023)
Geboorteland, naar werelddeel en land (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (19-09-2023)
Nationaliteit, naar werelddeel en land (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (15-02-2023)
Nationaliteit, naar leeftijd (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (15-02-2023)
Geboorteland, naar leeftijd (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (20-09-2023)
Geboorteland, naar regio (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (20-09-2023)
Nationaliteit, naar regio (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (15-02-2023)
Aantal mannen per 100 vrouwen, naar leeftijd (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (26-06-2023)

Demografische druk

Jongeren, naar regio (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (18-09-2023)
Ouderen, naar regio (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (18-09-2023)
Aantal inwoners, naar leeftijd (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (18-09-2023)
Demografische druk (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (22-09-2023)
Demografische druk, naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (22-09-2023)

Verhuizingen

Verhuisde personen, naar Nederlandschap (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-08-2023)
Top 5 regio's verhuissaldo (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (30-10-2023)
Top 10 regio's verhuisde personen (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (30-10-2023)
Verhuisde personen, naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (30-10-2023)
Verhuisde personen, per 1.000 inwoners (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-08-2023)
Verhuisde personen, totaal (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-08-2023)
Verhuisde personen, naar leeftijd (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-08-2023)
Verhuisde personen totaal, per maand (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (30-11-2023)

POWERED BY

powered by