FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Data per thema

ArbeidsmarktInZicht biedt u binnen de thema’s arbeidsmarkt, economie en onderwijs verschillende arbeidsmarktdashboards aan. Ieder dashboard bevat een eigen subthema waarin met behulp van visualisaties inzicht gegeven wordt in de actuele stand en relevante regionale trends.
Bevolking
Beroepsbevolking
Werkloosheid
Sociale zekerheid
Mobiliteit en pendel
Werkgelegenheid
Vacatures
Arbeidsmarktspanning
Onderwijs en arbeidsmarkt
Arbeidsmarktpositie jongeren
Vestigingen totaal
Vestigingsdynamiek
Macro-economie
Brede welvaart
Conjunctuur
Belemmeringen bedrijfsleven
Innovatie en R&D
Investeringen
Internationalisering
Specialisatie regio
Onderwijs totaal
Onderwijsprognoses
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
Voortijdig schoolverlaters
Middelbaar beroepsonderwijs
Hoger onderwijs
Werkenden naar opleiding
Stages en leerbedrijven
Leven lang leren

Bevolking - Alphen aan den Rijn

Bevolkingsontwikkeling

Totaal aantal inwoners (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-05-2024)
Bevolkingsontwikkeling, demografische componenten (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (31-05-2024)
Bevolkingsprognose, per 1.000 inwoners (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS(23-02-2023)
Ontwikkeling demografische componenten, laatste jaar (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (31-05-2024)
Bevolkingsontwikkeling, per maand (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS(31-05-2024)
Bevolkingsprognose, naar regio (per 1.000 inwoners) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS(23-02-2023)
Bevolkingsontwikkeling, per 1.000 inwoners (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (31-05-2024)
Ontwikkeling demografische componenten, per 1.000 inwoners (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (31-05-2024)
Immigratie en emigratie (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (31-05-2024)
Bevolkingsontwikkeling, naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (31-05-2024)

Bevolkingsprognose

Bevolkingsprognose (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (23-02-2023)
Bevolkingsprognose, naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (16-02-2023)
Bevolkingsprognose, naar leeftijd (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (28-07-2023)
Prognose bevolking naar leeftijd, naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (28-07-2023)
Samenstelling bevolking, naar leeftijd (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (28-07-2023)
Prognose demografische druk, naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (02-03-2023)

Bevolking naar kenmerken

Leeftijdsopbouw, naar geslacht (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-05-2024)
Herkomstland, naar werelddeel en geboorteland (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (08-04-2024)
Nationaliteit, naar werelddeel en land (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (17-06-2024)
Nationaliteit, naar leeftijd (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (17-06-2024)
Herkomstland, naar leeftijd (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (08-04-2024)
Herkomstland, naar regio (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (08-04-2024)
Nationaliteit, naar regio (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (17-06-2024)
Aantal mannen per 100 vrouwen, naar leeftijd (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-05-2024)

Demografische druk

Aantal inwoners, naar leeftijd (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-05-2024)
Demografische druk (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (29-01-2024)
Jongeren, naar regio (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-05-2024)
Groene druk, naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (02-03-2023)
Ouderen, naar regio (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-05-2024)
Grijze druk, naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (02-03-2023)
Demografische druk, naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (29-01-2024)
Druk potentiële zorgverleners (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (02-03-2023)

Verhuizingen

Verhuisde personen, totaal (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (31-05-2024)
Verhuisde personen totaal, per maand (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-05-2024)
Verhuisde personen, naar leeftijd (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (31-05-2024)
Verhuisde personen, naar Nederlandschap (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (31-05-2024)
Top 5 regio's verhuissaldo (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-05-2024)
Top 10 regio's verhuisde personen (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-05-2024)
Verhuisde personen, naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-05-2024)
Verhuisde personen, per 1.000 inwoners (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (31-05-2024)

POWERED BY

powered by